Jakie jeszcze wyzwania postawi przed nami Przemysł 4.0?

ASTOR Robotics Center

Relacja z konferencji firmy ASTOR

Na konferencji dla przedstawicieli prasy branżowej ASTOR przedstawił cztery inspiracje związane z Przemysłem 4.0. Ogłoszono ukazanie się najnowszej publikacji Whitepaper ASTOR 2019: „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej?”.

Whitepaper ASTOR 2019

We wspomnianym opracowaniu przedstawiono spojrzenie na finanse i inwestycje w Przemyśle 4.0 oraz rozwojowy model biznesowy wykorzystujący ekonomię binarną i autorską metodę pomiaru rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych w dobie transformacji cyfrowej. Jak uważają specjaliści z firmy ASTOR, przygotowanie do wdrażania Przemysłu 4.0 wymaga rozwoju kompetencji biznesowo-finansowych w organizacjach. Dodatkowo potrzebna jest zmiana paradygmatu budowania relacji między inwestorem a dostawcą technologii. Również dotychczasowe podejście traci na skuteczności i nie jest motywujące dla zespołów inżynierskich. Pokazują to badania przeprowadzone w 2019 r. przez ASTOR wśród integratorów systemów automatyki oraz producentów maszyn i urządzeń. Niezbędne jest także przemyślane dzielenie się zyskiem, zamiast nacisku na obniżanie ceny produktu lub usługi.

Z badania jednoznacznie wynika, że model „wygrana–wygrana” zapewnia największe prawdopodobieństwo sukcesu podczas wdrażania projektów z zakresu automatyzacji w przemyśle. ASTOR rekomenduje podejście „wygrana-wygrana”. Jak stwierdził Michał Wojtulewicz, dyrektor finansowy i członek zarządu w firmie ASTOR, podejście „wygrana–wygrana” wymaga odpowiedzialności po obydwu stronach. Nie w każdej relacji da się je zrealizować i warto mieć narzędzia pozwalające to na chłodno rozpoznać.

Według ekspertów firmy  skuteczne kierunki działania dla przedsiębiorstw produkcyjnych dążących do Fabryki 4.0 to: pomnażanie kapitału technologicznego, intelektualnego i społecznego przedsiębiorstwa; umiejętność skutecznej współpracy z wykonawcami wdrożeń, której bazą jest podejście „wygrana–wygrana”; efektywny balans pomiędzy pracą zaangażowanych ludzi a skutecznością technologii/zdrowa relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na podnoszenie kompetencji pracowników w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa – stałe podnoszenie wartości Indeksu Technologicznego ASTOR oraz umiejętność budowania relacji z pracownikami na bazie podejścia „wygrana–wygrana”; budowa systemów wspierających dzielenie się efektami ekonomicznymi inwestycji z pracownikami.

Według Stefana Życzkowskiego, prezesa ASTOR, zatrzymywanie całego wypracowanego zysku dla siebie jest mniej opłacalne niż dzielenie się nim z pracownikami, kontrahentami, klientami czy szerzej rozumianym społeczeństwem. Najpierw trzeba jednak ten zysk wypracować, a dla przedsiębiorstw produkcyjnych podnoszenie kapitału technologicznego jest jednym z niezbędnych kroków. Warto dodać, że ASTOR od 2019 roku jest Organizacją Wspierającą (Supporting Organization) projekt ADMA i jest uprawniony do prowadzenia doradztwa w procesie transformacji przedsiębiorstw do Fabryk Przyszłości. ADMA (ADvanced MAnufacturing) to projekt stworzony przez Komisję Europejską mający na celu wspieranie przedsiębiorstw w implementacji nowych technologii oraz strategii innowacji, które mają prowadzić do otrzymania statusu Factory of the Future.

Indeks Technologiczny ASTOR

ASTOR opracował wskaźnik – Indeks Technologiczny ASTOR (ITA), uznając, że punktem wyjścia do stworzenia skutecznej strategii budowania kapitału w każdym obszarze jest jego pomiar. Indeks ma pokazać, jaka jest relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na siłę roboczą w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa. ITA jest liczbą od 0 do 1000, na której zero oznacza wytwarzanie w pełni manualne, a 1000 w pełni zautomatyzowane. Jest to autorski wskaźnik w fazie testowania. Półtoraroczne testy prowadzone wśród klientów firmy ASTOR pozwoliły na oszacowanie poziomu tego wskaźnika dla przeciętnych i przodujących firm w Polsce oraz dla przedsiębiorstw globalnych. Jak stwierdził Stefan Życzkowski, firmy, które mają wskaźnik ITA na relatywnie dobrym poziomie od 20 i więcej, są bardziej otwarte na tę ideę, natomiast w firmach z ITA poniżej 10 myślenie o kapitale technologicznym może powodować frustrację.

Zdobywanie wiedzy

Dziś nowoczesne zakłady produkcyjne muszą inwestować w rozwój inżynierów i menedżerów produkcji. Partnerzy Akademii Przemysłu 4.0, wśród których jest ASTOR, oferuje autorskie szkolenia i programy rozwoju kompetencji kadr sektora produkcji w dobie Przemysłu 4.0. Wspólna inicjatywa ASTOR, Nowych Motywacji, Entra Group, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego proponuje wielopoziomowe podejście do kształcenia pracowników. Akademia proponuje firmom produkcyjnym warsztaty, szkolenia dla inżynierów i menedżerów, studia podyplomowe i MBA oraz wieloletnie programy rozwoju.

Każdy z partnerów Akademii ma ponad 20 lat doświadczeń w zarządzaniu wiedzą, budowaniu kompetencji pracowników sektora produkcji oraz dedykowanych programów rozwoju. Jak poinformowano, przykładowe zakresy szkoleń technologicznych i biznesowych to na przykład: Virtual Reality i Augmented Reality dla przemysłu, autonomiczne roboty mobilne, cyberbezpieczeństwo firm produkcyjnych, warsztaty z planowania i raportowania produkcji. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych, dedykowanych planów rozwoju kompetencji w zależności od wyzwań danego przedsiębiorstwa.

ASTOR Robotics Center hala magazynowa

Strategia ASTOR 2019+

ASTOR Robotics Center

Nowe możliwości dla polskiego przemysłu są też związane z otwarciem przez firmę centrum robotyzacji w Krakowie – ASTOR Robotics Center. Jest to hala magazynowo-produkcyjna o powierzchni 1600 m kw. oraz budynek biurowy mieszczący Centrum Szkoleniowe i siedzibę kilku działów ASTOR realizujących usługi związane z robotyką. Partnerami ASTOR Robotics Center są Kawasaki Robotics, EPSON oraz Mobile Industrial Robots. Do dyspozycji współpracujących firm są pracownicy Działu Pomocy Technicznej, oferujący doradztwo w zakresie doboru robotów i wsparcie techniczne; Działu Koordynacji Inwestycji, tworzący koncepcje robotyzacji i automatyzacji produkcji (w tym także zaawansowanej intralogistyki) i koordynujący projekty z nimi związane; Działu Osprzętu Robotyki, projektujący i produkujący urządzenia współpracujące z robotami przemysłowymi oraz Działu Serwisu i Utrzymania Robotów, dokonujący przeglądów i serwisów robotów u użytkowników. Natomiast Centrum Szkoleniowe Robotyki wraz z zapleczem umożliwia rozwój inżynierów w zakresie tworzenia i utrzymania systemów opartych na robotach przemysłowych i mobilnych marek Kawasaki Robotics, Epson oraz MIR. Centrum oferuje też możliwość wynajęcia przestrzeni projektowych wraz z asystą inżynierów – robotyków. Realizowane są także procesy kompletacji systemów. Zamiast kupować od kilku dostawców, można w jednym miejscu zaopatrzyć się w większość sprzętu do realizacji stanowiska. Jak się okazuje w praktyce, obecnie instalowanie robotów w zakładach przemysłowych wcale nie zmniejsza, a zwiększa w nich zatrudnienie. Pracowników można natomiast kierować do wykonywania innych prac, np. wymagających wyższych kwalifikacji. To również tworzy możliwość ich dalszego rozwoju zawodowego.


Bohdan Szafrański