IV Kongres PORT PC o nadchodzących zmianach w technice grzewczej

Za nami IV Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Konferencja uznawana za najważniejsze w Polsce spotkanie branży pomp ciepła, w tym roku przebiegała pod hasłem „Pompy ciepła – efektywność z klasą”. Program IV Kongresu PORT PC był zróżnicowany, co bezpośrednio przełożyło się na wysoką frekwencję uczestników. Wydarzenie tradycyjnie już rozpoczęto od wręczenia wyróżnienia PORT PC za promocję i popularyzację pomp ciepła w Polsce. W tym roku statuetka trafiła w ręce znanego prezentera telewizyjnego Tomasza Zubilewicza.
Gościem honorowym konferencji był prof. dr Hans-Martin Henning z Instytutu Fraunhofera ISE. Niezwykle ciekawa prezentacja profesora dotyczyła opracowania stworzonego pod jego okiem przez zespół naukowców z Instytutu. Głównym celem opracowania było znalezienie modelowego systemu energetycznego (obejmującego zarówno energię elektryczną jak iciepło), który w przyszłości mógłby zapewnić osiągnięcie określonych poziomów redukcji emisji CO2, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów jego transformacji. Analizy przeprowadzone dla założonego modelu symulacyjnego pokazały, że możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w systemie z dominacją OZE. Co więcej okazało się że w dłuższej perspektywie czasowej system taki jest również konkurencyjny kosztowo. W roku 2050 rozwój techniki grzewczej może doprowadzić do sytuacji w której źródłami ciepła dla odbiorców w 80% będą pompy ciepła (elektryczne i gazowe). Pozostałe 20% przypadnie na ogrzewanie sieciowe. Wyniki analiz przedstawione przez prof. Henninga nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane. Uczestnicy IV Kongresu PORT PC mieli więc możliwość zobaczenia ich jako pierwsi na świecie.
Kolejnym gościem z zagranicy był przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) Oliver Jung. W swojej prezentacji  przedstawił dane z europejskiego rynku pomp ciepła. Szczególną uwagę zwrócił również na zagadnienie pomp ciepła w kontekście Unii Energetycznej powołanej w tym roku przez Komisję Europejską. Podkreślił główne stanowisko EHPA –  „pompy ciepła są rozwiązaniem, które powinno się znaleźć w centrum Unii Energetycznej”. Dzieląc jej założenia na 5 obszarów (bezpieczeństwo energetyczne, zintegrowany rynek europejski, efektywność energetyczna, energię odnawialną oraz badania naukowe, innowacyjność i konkurencyjność) pompy ciepła przedstawiają się jako część wspólna, serce Unii.
Dr inż. Marek Miara z Instytutu Fraunhofera ISE zaprezentował wyniki badań Instytutu nad efektywnością pomp ciepła. W wystąpieniu zwrócił uwagę na wyraźny wpływ sposobu instalacji oraz użytkowania na efektywność pomp ciepła (wskazują na to duże przedziały  uzyskanych wyników SPF pomp ciepła podobnego typu). Co ciekawe wyniki przeprowadzonych badań pokazały, ze wbrew obiegowym opiniom zużycie energii elektrycznej przez grzałki elektryczne jest znikome. Wyniki badań potwierdziły deklarowane przez producentów wartości współczynników efektywności COP.
Konferencja nie przypadkowo przebiegała pod hasłem „pompy ciepła – efektywność z klasą”. Prezes zarządu PORT PC Paweł Lachman przybliżył temat związany z nowymi przepisami dotyczącymi ekoprojektu oraz z wprowadzeniem obowiązku etykietowania urządzeń grzewczych. Ciekawym zagadnieniem było przedstawienie obowiązków i konsekwencji wprowadzenia tych przepisów dla instalatorów.
Podczas Kongresu  zaprezentowano nową publikację PORT PC  – Wytyczne Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła „Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda”. Jest to część 5, która wraz z opublikowaną wcześniej częścią 4 wytycznych tworzy kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej. PORT PC wyraża nadzieję, że już wkrótce staną się one standardem branży grzewczej w Polsce.
 Już za dwa lata zmienią się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dr inż. Piotr Jadwiszczak z Politechniki Wrocławskiej zaprezentował analizę zastosowania różnych urządzeń grzewczych na przykładzie konkretnego budynku jednorodzinnego w standardzie WT 2017 oraz WT 2021. Wyniki analizy pokazały, że wykorzystując w domu jednorodzinnym instalację pomp ciepła i fotowoltaiczną możliwe jest spełnienie wymogów WT2017 i WT2021 oraz realizacja koncepcji budynku okołozeroenergetycznego. Efektywność ekonomiczna instalacji została oszacowana na podstawie niemieckich standardów VDI 2067. W oparciu o te standardy powstała część 6 Wytycznych PORT PC „Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach”, która również miała swoją premierę podczas Konferencji.
Nowe wytyczne dolnych źródeł (część 2 Wytycznych VDI 4640) oraz mapę potencjału płytkiej geotermii Thermomap omówił Jakub Koczorowski, członek zarządu PORT PC. Warto przypomnieć, że mapa od tego roku jest dostępna również w polskiej wersji językowej. Duże zainteresowanie wzbudziły również nowe inicjatywy PORT PC w zakresie współpracy z branżą pomp ciepła, które przybliżył Wiceprezes zarządu PORT PC dr inż. Adolf Mirowski. Już od listopada do Organizacji będą mogli przystąpić nowi członkowie. Obok producentów i dystrybutorów pomp ciepła do stowarzyszenia dołączą m.in. firmy projektowe, architektoniczne, instalatorskie i wykonawcze. Podczas Kongresu odbył się również panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Jednym z poruszanych tematów była Mapa Drogowa Rozwoju Ciepła z OZE w Polsce do roku 2030. Zwrócono uwagę na istotną rolę współpracy całej branży OZE w tym zakresie.
Przedstawione podczas IV Kongresu PORT PC prezentacje dostępne są do pobrania za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia

Poprzedni artykułTegoroczny sukces RENEXPO® Poland stał się faktem
Następny artykułRobotyczny współpracownik ma ułatwić życie w europejskim sektorze stoczniowym