Integrator i właściciel – pełna współpraca dla dobra projektu

Gdy właściciel fabryki oraz integrator systemów automatyki planują realizację wspólnego projektu, muszą precyzyjnie uzgodnić kierunek i priorytety działań, a także swoje wzajemne oczekiwania.

Na początek przykład. Oto dwa różne podejścia do tego samego projektu integracji systemów sterowania:
-> Nowa jednostka sterująca procesem technologicznym ma być wizytówką nowoczesnej technologii automatyki: bez sterowni, z pełną obsługą za pomocą przenośnych interfejsów człowiek-maszyna (HMI), oprogramowaniem sterującym w chmurze oraz z maksymalnym wykorzystaniem łączności i komunikacji przez Internet. Wszędzie zainstalowane będą sieci czujników bezprzewodowych.
-> Jednostka sterująca procesem technologicznym będzie wykorzystywać wypróbowane podstawowe, analogowe urządzenia obiektowe połączone przewodowo oraz standardowe interfejsy HMI na bazie komputerów PC, podobnie jak starsze systemy automatyki funkcjonujące dotąd w zakładzie. Znamy je dobrze i wiemy,
jak działają.
Te dwie opcje reprezentują krańcowo różne podejścia do technologicznych możliwości. Pytanie brzmi: co decyduje o tym, że opowiadamy się za którąś z nich? W większości przypadków odpowiedź leży gdzieś pośrodku. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozbieżności zdań dotyczące wyboruintegratorskiej drogi muszą być zawsze przedyskutowane i usunięte, zaś różnice technologiczne zlikwidowane. Czasami od wszystkich osób uczestniczących w negocjacjach wymagane są cierpliwość i skłonność do kompromisu. Gdy takie rozmowy potoczą się w dobrym kierunku, wyjdzie to na dobre projektowi systemu automatyki oraz jego przyszłym użytkownikom.
Niektóre dyskusje nad projektami automatyki rozpoczynają się od zajęcia przez właściciela zakładu przemysłowego mocnej pozycji i zakomunikowania integratorowi systemów: „Ja jestem klientem, a Pana zadanie to zrealizowanie projektu zgodnie z moimi życzeniami. Oto zakres prac, proszę je wykonać i wystawić odpowiedni rachunek”.
Takie podejście sprawdza się w przypadku zadań, których obszar został wyraźnie określony i istnieje bardzo ograniczone spektrum rozwiązań alternatywnych. Z różnych powodów wiele projektów systemów automatyki ma jednak bardziej złożony charakter. Przystąpienie do otwartej dyskusji nad nimi oznacza wówczas początek długiej drogi wiodącej zwykle do szczęśliwego zakończenia. Przyczyny, dla których integrator systemów powinien brać udział w wyborze i wdrażaniu technologii dla projektu, zestawiono w ramce na następnej stronie.
Wybór systemu DCS
Liczba zakładów przemysłu przetwórczego, w których przeprowadza się gruntowne modernizacje systemu sterowania, w tym również instalacji pełnego rozproszonego systemu sterowania (DCS), wzrasta. Wiele firm starających się wciąż eksploatować fabryki ze starymi systemami, liczącymi sobie nawet trzydzieści lat, stwierdza, że ryzyko i koszty ich utrzymywania osiągają już poziom niemożliwy do zaakceptowania. Awarie i braki części zamiennych powodują coraz częstsze i dłuższe przerwy w produkcji, a główne zagrożenie stanowi podatność na cyber-ataki z zewnątrz.
Gdy przedsiębiorstwo zdecyduje się w końcu na wymianę systemu DCS na nowy, pierwszą poważną kwestią do rozstrzygnięcia staje się wybór dostawcy. Czasami sprawa jest prosta. Z powodów „historycznych”, albo ze względu na relacje z dostawcą, politykę inżynierską korporacji czy z innych przyczyn, od razu brana jest pod uwagę tylko jedna konkretna firma. W takim przypadku każdy integrator systemów pracujący nad projektem będzie musiał zaakceptować decyzję swojego klienta – albo zrezygnować z udziału w przedsięwzięciu.
Określenie dostawcy na samym początku może więc ograniczyć liczbę potencjalnych integratorów systemów, którzy przyślą swoje oferty. Jeśli integrator nieznający wskazanego dostawcy podejmie się realizacji, musi założyć, że potrafi szybko przeszkolić personel wybranej przez klienta firmy – albo zatrudnić sobie do pomocy odpowiedniego specjalistę. W większości przypadków nie będzie jednak mógł przerzucić wynikających z tego dodatkowych kosztów na klienta i zostanie zmuszony do potraktowania tych wydatków jako własnej inwestycji w przedsięwzięcie. Być może uda mu się wykorzystać zdobyte w ten sposób nowe umiejętności w jakimś innym, nowym projekcie. Duża, doświadczona firma integracyjna będzie miała w tej mierze zawsze przewagę nad konkurencją, potrzebując tylko przydzielić odpowiednich ludzi do realizacji.
Jeśli wybór dostawcy pozostaje na początku sprawą otwartą, wówczas integrator systemów może odegrać kluczową rolę w dyskusji nad przebiegiem zdarzeń. Proces ten rozpoczyna się, gdy inżynierowie pracujący w fabryce określają potrzeby operacyjne, stwierdzając, co musi być zrealizowane jako minimum, a co dodatkowo chcieliby mieć w nowym systemie w celu poprawy sterowania procesem technologicznym.
Zespół projektowy firmy integratorskiej rozpatruje wymagania inżynierów firmy klienta, zaś wewnętrzni eksperci, reprezentujący każdego dostawcę systemu DCS, wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, aby uzasadnić, dlaczego dany system wydaje się optymalny. Gdy zostanie osiągnięte porozumienie, integrator przedstawia właścicielowi fabryki jedno lub dwa najlepsze rozwiązania techniczne i organizacyjne dla nowego systemu, wraz z uzasadnieniem, dlaczego spełnia ono oczekiwania. Często kluczową rolę odgrywa tu zgromadzone doświadczenie integratora systemów, wskazujące, w jakich aplikacjach platforma sterowania działała dotąd dobrze, a w jakich słabo – jest ono swoistym przewodnikiem w wyborze nowego systemu.
Dostęp do takiego bezstronnego doświadczenia jest przy podejmowaniu decyzji sprawą nadrzędną. Inżynierowie zatrudnieni w danej fabryce nie mają przecież czasu na dokładną analizę oferowanych systemów, a zachwalanie swoich produktów przez dostawców systemów DCS może nie dać im dokładnego obrazu sytuacji. Ponieważ zaś integrator systemów często pracował już z daną platformą w różnych aplikacjach, łatwiej mu osiągnąć wyższy poziom obiektywizmu niż samemu właścicielowi fabryki.
Z kolei, jeśli integrator systemów czuje, że wybór dostawcy systemu, jakiego dokonał właściciel, nie jest najlepszy w danej sytuacji, jego ekspert wewnętrzny od konkretnej platformy wyjaśni, gdzie kryją się minusy. Integrator wskaże wówczas klientowi punkty rozbieżności pomiędzy potrzebami funkcjonalnymi a możliwościami systemu. Jeśli właściciel fabryki akceptuje te wyjaśnienia, ale nadal upiera się przy swoim wyborze dostawcy, następnym krokiem powinno być znalezienie rozwiązania dla zidentyfikowanych problemów. Na tym etapie rola integratora systemów jest kluczowa. Kierownik projektu ze strony firmy zajmującej się integracją może być zmuszony do wyjaśnienia problemów przedstawicielowi dostawcy systemu DCS. Jeśli dostawca traktuje właściciela fabryki jako kluczowego klienta, może być nawet zadowolony, że wspólnie z nim pracuje nad przezwyciężeniem problemu, co wręcz scementuje wzajemne relacje. Alternatywą może być zaoferowanie przez integratora własnego rozwiązania problemu – opracowanego niezależnie lub we współpracy z dostawcą systemu DCS.
Najtrudniejsza sytuacja
Prawdziwe kłopoty pojawiają się wtedy, gdy cała fabryka zmienia właściciela – i to na takiego, który nie miał przedtem z nią do czynienia (podobnie jak przewidywany do zatrudnienia nowy personel inżynieryjny). Część pracujących do tej pory specjalistów może wprawdzie pomóc w prowadzeniu rozmaitych procesów, ale trudno opierać się na takim rozwiązaniu przez dłuższy czas.
Integrator zatrudniony przez nowego właściciela znajduje się w podobnie niekomfortowym położeniu – jest zdezorientowany już na samym początku projektu. Jego zadanie polega na wykorzystaniu sprzętu istniejącego w fabryce, zidentyfikowaniu systemów wymagających poprawy i znalezieniu sposobu na ulepszenie infrastruktury automatyki. Może napotkać w swojej pracy rozmaite przeszkody, ale jeśli w jego zespole znajdą się eksperci potrafiący pracować z głównymi jednostkami obsługującymi procesy technologiczne i systemami automatyki, to przejście przez proces nauki odbędzie się szybciej. Nowy właściciel oraz integrator systemów powinni przeanalizować stan, w jakim znajduje się zakład, realizowane w nim procesy technologiczne oraz obsługujące je systemy automatyki. Zidentyfikowanym problemom należy nadać odpowiednie priorytety, zgodnie z tym, na ile mają one wpływ na możliwe przerwanie produkcji – te najbardziej niebezpieczne powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności.
W następnym etapie bada się możliwościpoprawy wydajności produkcji i zysków fabryki poprzez wprowadzanie ulepszeń w systemach fabrycznych. Są one często implementowane stopniowo i metodycznie, bez przerywania produkcji. Nowi właściciele rzadko wstrzymują bowiem całkowicie pracę fabryki, aby zastosować wszystkie ulepszenia.
Takie same wytyczne obowiązują w przypadku wyboru technologii automatyki. Właściciel może podjąć decyzję o pozostawieniu istniejących systemów ze względu na koszty modernizacji albo może zechcieć zaimplementować w swojej nowej fabryce obecnie panujące standardy techniczne. Zmiany muszą być zawsze wprowadzane tak, by zachować równowagę pomiędzy kosztami a zyskami. Zdolność do wykonania rzetelnej analizy i określenia liczby etapów wprowadzania zmian wzrasta wszędzie tam, gdzie integrator systemów potrafi spojrzeć na sytuację w fabryce z zewnętrznej perspektywy – filtrując ją poprzez zdobyte wcześniej doświadczenie w innych, podobnych zakładach, podczas pracy z różnymi procesami technologicznymi i systemami automatyki.
Jedno się nie zmienia. Najlepsze efekty przynosi zawsze taki model współpracy pomiędzy właścicielem fabryki a integratorem systemów, w którym obie strony obdarzają się zaufaniem, wychodząc poza ramy schematu „zwykły klient i dostawca”. Relacja partnerska przynosi obu stronom największą wartość.
Autor: Tim Gellner jest starszym konsultantem w firmie Maverick Technologies.
Tekst pochodzi ze specjalnego wydania "Integratorzy systemów automatyki 2017”. Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.