Integracja systemów we własnym zakresie

Fot. Pixabay

Pięć wniosków z redakcyjnej ankiety

Czterech na dziesięciu respondentów ankiety przeprowadzonej przez Control Engineering realizuje wszystkie projekty integracji systemów samodzielnie, pozostałe 60% powierza ich realizację firmom zewnętrznym bądź zatrudnia w tym celu integratorów systemów. Poniżej prezentujemy pięć najważniejszych wniosków z ankiety dotyczącej integracji systemów we własnym zakresie:

Trzy czwarte obiektów przemysłowych jest zaangażowanych poniżej 25% w proces integracji IIoT i/lub wdrażanie Przemysłu 4.0. 
Źródło: Control Engineering Industrial Internet of Things & Industrie 4.0 Study (Studium Przemysłowego Internetu Rzeczy i Czwartej Rewolucji Przemysłowej)

1. Projekty integracji systemów: firmy realizują samodzielnie przeciętnie osiem projektów integracji systemów w ciągu roku; średni budżet projektu wynosi ponad 231 tys. dolarów.

2. Urządzenia zintegrowane: najczęściej integrowanymi we własnym zakresie urządzeniami są programowalne sterowniki logiczne lub programowalne sterowniki automatyzacji (72%) oraz sprzęt lub wyposażenie interfejsów użytkownika maszyn, interfejsy operatora, panele kontrolne, alarmy, urządzenia ostrzegawcze, wskaźniki, sprzęt do gromadzenia danych oraz rejestratory danych lub plotery (67%).

3. Efektywność projektu: 48% użytkowników samodzielnie integrujących systemy deklaruje, że integracja systemu automatyki w ich projektach jest wysoce skuteczna w porównaniu z umiarkowanie skuteczną dla 47%, nieco nieefektywną dla 2% oraz nieskuteczną dla 3% badanych.

4. Ostatni projekt: biorąc pod uwagę ostatnio ukończony projekt integracji systemów, 62% respondentów zamknęło jego realizację w terminie, a 67% zmieściło się w założonym budżecie.

5. Wyzwania: połowa integratorów ma trudności ze znalezieniem i zatrudnieniem talentów inżynierskich do integracji systemów, 41% – pracowników z doświadczeniem w branży, 33% respondentów sygnalizuje problemy z częstymi zmianami w przepisach i normach oraz braki w komunikacji.


85% integratorów systemów zleca do 10 projektów rocznie. Źródło: Control Engineering System Integration Study (Studium Integracji Systemów)

46%  użytkowników końcowych uzyskało tytuł licencjata, a 20% zdobyło tytuł magistra. Źródło: Control Engineering 2017 Career & Salary Survey (Badanie Kariery i Wynagrodzeń)

35% respondentów ankiety przeznaczyło w ciągu ostatniego roku co najmniej 40 tys. USD na zakup oprogramowania i sprzętu HMI. Źródło: HMI Control Engineering 2017 HMI Software & Hardware Study (Studium Sprzętu i Oprogramowania)


Rysunek 2. Sześciu na dziesięciu samodzielnych integratorów systemów uważa, że projekt zakończył się sukcesem, jeśli został ukończony na czas i zamknięty w budżecie, skutkując zwiększeniem wydajności.

Opracowanie: Amanda Pelliccione, dyrektor ds. badań w CFE Media.