Integracja systemów IT i automatyki

Biznesowa przyszłość
Integracja systemów informatycznych i automatyki to niełatwe zadanie. Jednak efekty w postaci oszczędności czasu i zwiększonej wydajność produkcji są nie do przecenienia. . Celem jest zawszeuzyskanie sprawniejszej wymiany informacji, która wpływa na realizację celów biznesowych. Wsparcia w tym zakresie podczas całego procesu integracji udzielają specjaliści z HDF Polska.
Światowy rynek integracji systemów do 2020 roku ma osiągnąć wartość 393,1 mld dolarów. Wpływ na to ma konwergencja technologii mobilnych, rozwoju narzędzi w ?chmurze? oraz Internetu rzeczy. Integracja systemów okazuje się często jedynym rozwiązaniem, które pozwala na dalszy rozwój firmy.

Zalety
Plusów wynikających z integracji systemów IT i automatyki jest wiele. Przede wszystkim uzyskujemy płynną wymianę danych między systemami w czasie rzeczywistym. Dobrze zrealizowana konfiguracja pozwala też poszczególnym systemom korzystać z danych wprowadzonych i przetwarzanych przez inne rozwiązania IT, co przekłada się na wzrost efektywności. Integracja systemów to proces, który może wyeliminować też niepotrzebne nakłady pracy, oferując możliwość wykorzystania tych samych danych w różnym kontekście rozwoju przedsiębiorstwa. Istotnym jest także ograniczenie dublowania informacji oraz eliminacja papierowego obiegu dokumentów. W tym ostatnim przypadku jest to działanie w pełni zsynchronizowane z zasadami zrównoważonego rozwoju. W końcu nie można zapomnieć o wzroście poprawności i wiarygodności informacji oraz możliwości podejmowania trafniejszych decyzji w krótszym czasie.
Przebieg
Integracja może przebiegać w różnych kierunkach i być przeprowadzona na różnych płaszczyznach. Aby właściwie wykonać integrację narzędzi informatycznych i automatyki warto ustalić priorytety. Mają one najczęściej postać trójstopniową. Pierwsza warstwa priorytetów określana jest biznesową, a w jej skład wchodzą najczęściej systemy ERP, BI i CRM. Druga warstwa priorytetów jest definiowana jako produkcyjna i bazuje na systemach typu MES, APS, CMMS/EAM czy WMS. W końcu trzecia warstwa ? operacyjna, to panele HMI, SCADA czy systemy sterowania.
Obecnie znakomita większość firm wybierając automatyzację i nowe systemy informatyczne, w pierwszej kolejności zwraca uwagę na możliwość ich integracji z innymi, często istniejącymi już w przedsiębiorstwie. Nierzadko taki system musi być wdrożony natychmiast, zastępując poprzedni. Wtedy do migracji danych wykorzystywane są platformy integracyjne. Są one szczególnie przydatne w przypadku płynnej realizacji procesów w firmie, podczas migracji wieloetapowej.
?Integracja systemów to niełatwe zadanie z uwagi na skompilowaną strukturę organizacji i realizacji, a także konieczność zastosowania zaawansowanego oprogramowania oraz architektury systemów ? stwierdza Łukasz Russak, analityk systemów informatycznych w HDF Polska. ?Dlatego też nasze systemy na zamówienie staramy się tworzyć w taki sposób, aby ich wdrożenie, integracja i utrzymanie przebiegało jak najmniejszym kosztem. Tworzymy aplikacje z wykorzystaniem C++, C, C#, .NET, PHP, Perl, JavaScript, Python, PL/SQL, Transact-SQL, Asembler, ABAP, Ajax, ASP, ASP.NET, PCL 5, PCL 6, VMware dla 7 systemów operacyjnych: Linux, UNIX, Suse Linux, Solaris, Windows, Windows Mobile, CE i systemów zarządzania bazami danych: SQL Server, MySQL, PostgreSQL. Dzięki temu minimalizujemy wszelkie ryzyko możliwych komplikacji.?

Ważne
Decydując się na wybór narzędzia integracyjnego warto zwrócić uwagę, aby była to scentralizowana platforma, która obsługuje przepływ danych pomiędzy aplikacjami i systemami. Dodatkowo powinno ona posiadać stosowne certyfikaty oraz możliwość wizualizacji i mapowania zbiorów danych, co znacznie upraszcza realizację połączeń. Na takowe pozytywnie wpłynie również duża biblioteka gotowej technologii i adapterów protokołu. Zadbanie o wyposażenie w rozwiązania umożliwiające programowanie bez znajomości jakiegokolwiek kodu, z pewnością także ułatwi obsługę, a architektura typu IMDG zapewni niezawodność i skalowalność.
?Integracja to podstawowe założenie Przemysłu 4.0. Unifikacja świata rzeczywistego maszyn i systemów ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnej, w celu nieustannej wymiany informacji w toku produkcji ? w obrębie fabryki oraz różnych systemów IT działających w firmie, to kolejny krok do zbudowania przewagi konkurencyjnej. Najlepszym tego przykładem jest nasz autorski projekt wizualizacji stanów magazynowych w 3D. W chwili obecnej widać, że cyfryzacja i dokonywane usprawnienia w ramach przepływu informacji będą coraz mocniej zwiększały dynamikę rozwoju w całym środowisku biznesowym. Warto o tym pamiętać.? ? rekapituluje Łukasz Russak z HDF Polska. 
Źródło: HDF Polska