ICP DAS – Nowe zastosowania kontrolerów ISaGRAF

Firma ICP DAS Co., LTD przedstawiła nowe zastosowanie kontrolerów z preinstalowanym oprogramowaniem ISaGRAF.
Kontrolery XP-8xx7-CE6, WP-8xx7 i VP-2xW7 mogą obsługiwać protokół Modbus TCP Master w celu uzyskania połączenia z różnymi urządzeniami Modbud TCP Slave. Poprzednie wersje tych kontrolerów obsługiwały urządzenia posiadające tylko jeden port Ethernet. Obecnie potrafią one obsługiwać urządzenia posiadające dwa porty Ethernet (i w związku z tym dwa adresy IP). Jeśli jeden port urządzenia jest uszkodzony lub odłączony, kontroler potrafi automatycznie połączyć się z drugim portem.
Używane są przy tym następujące funkcje ISaGRAF:

  • ?Mbus_tcp? – do podłączenia urządzeń posiadających tylko jeden adres IP;
  • ?Mbus_tc2? – do podłączenia urządzeń z dwoma adresami IP. Funkcja ta posiada dodatkowe pole ?Device_IP2?. Jeśli komunikacja z pierwszym adresem IP ulegnie awarii, kontroler będzie próbował połączyć się z drugim adresem IP.

Przy wykorzystaniu kontrolerów IDCS-8000 możliwe jest zbudowanie systemu redundantnego:

  • Dwa kontrolery z podwójnymi portami Ethernet
  • Komputer PC lub panel HMI może być podłączony tylko do jednego adresu IP, aby uzyskać połączenie z systemem redundantnym. Jeśli aktywny kontroler ulegnie uszkodzeniu, po ok. 0,5 sek system zostanie przełączny do drugiego kontrolera.

Guru Control Systems jest autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy ICP DAS w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w internetowym systemie informacyjno-sprzedażowym www.kamlab.pl.