I Krajowe Seminarium Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych

W ciągu ostatnich lat problematyka utrzymania ruchu znajdowała swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w spotkaniach silnych krajowych branż (takich jak energetyka) lub była częściowo reprezentowana w wybranej tematyce, zawierającej się w utrzymaniu ruchu poprzez specjalizowane seminaria (np. poświęcone diagnostyce technicznej). Na rynku krajowym brakowało jednak seminariów, konferencji oraz szkoleń o charakterze czysto technicznym, adresowanych do szerokiego grona specjalistów, wywodzących się z różnych branż. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, nasze wydawnictwo, a szczególnie redakcja czasopisma Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, zorganizowało pierwsze krajowe seminarium dedykowane problematyce utrzymania ruchu. Odbyło się ono w Krakowie w Hotel System w dniach 16–18 listopada br. i zgromadziło ponad 100 uczestników. Celem seminarium było przekazanie uczestnikom informacji o najnowszych trendach i produktach wspomagających utrzymanie ruchu, które z jednej strony umożliwiają zwiększenie dyspozycyjności maszyn wykorzystywanych na liniach produkcyjnych, z drugiej natomiast prowadzą do obniżenia ponoszonych na tę okoliczność nakładów. Seminarium okazało się pożyteczne, a jest to również zasługa współorganizatorów, prelegentów i uczestników. Wydawnictwo TMI serdecznie im wszystkim dziękuje.

(Nów)