I Forum Cobotyki

W siedzibie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie zorganizowane zostało 18 października I Forum Cobotyki.

Organizatorami byli Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz firma Encon-Koester, a partnerami wspomagającymi forum – MIR, On Robot, Optoforce, Piab, Universal Robots. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju.
Tematy przewodnie I Forum Cobotyki, jakie prezentowali specjaliści PIAP, Encon-Koester oraz partnerzy, stanowiły następujące zagadnienia: rola robotów współpracujących (cobotów) w koncepcji Przemysłu 4.0 oraz ich wpływ na podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Przedstawiono możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych poprzez wykorzystanie robotów współpracujących.
Duże emocje wzbudził szczególnie ostatni temat, stając się przyczyną żywej dyskusji związanej ze współpracą na linii człowiek-maszyna. Coboty różnią się od „tradycyjnych” robotów przede wszystkim brakiem napędów o wysokiej mocy. Wyróżnia je także obły kształt oraz zaawansowany system bezpieczeństwa (m.in. kontrola siły zderzenia i definiowanie stref bezpieczeństwa), umożliwiający pracę w sąsiedztwie człowieka.

I Forum Cobotyki stanowiło doskonałą okazję dla przedstawicieli firm, rozważających lub planujących wejście w cobotyzację, na spotkanie z profesjonalistami i praktykami robotyzacji – uzyskanie obrazu możliwości i ograniczeń, zalet i metod wykorzystania cobotów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zdobyta wiedza to początek drogi, dający podstawy teoretyczne do zdobycia praktycznych korzyści.
W foyer Centrum Konferencyjnego PIAP znalazły się stanowiska z następującymi aplikacjami:
● śledzenia nadążnego (użycie robota UR i kamery Robotiq);
● polerowania (użycie robota UR – aktywnej końcówki siły ACF);
● interaktywną – kółko krzyżyk (użycie robota UR i sześcioosiowego czujnika siły);
● kontroli jakości przy pomocy skanera (użycie robota UR oraz skanera);
● wydawania broszur (użycie robota UR wraz z chwytakiem firmy Piab).
Forum Cobotyki wpisuje się w kalendarz stałych wydarzeń organizowanych przez PIAP dla partnerów z przemysłu. Z pewnością stanowi dla firm ważne wydarzenie na drodze do robotyzacji.
Wśród partnerów medialnych wydarzenia był magazyn Control Engineering Polska.
Źródło: Piap