Honeywell Forge Cybersecurity Platform

Honeywell Forge Cybersecurity Platform to nową platforma softwarowa, która ma upraszczać, poprawiać i skalować cyberbezpieczeństwo w dużych firmach z infrastrukturą o charakterze krytycznym.

Honeywell Forge Cybersecurity Platform może poprawić cyberbezpieczeństwo w jednym zakładzie lub w całym przedsiębiorstwie poprzez zwiększenie widoczności luk i zagrożeń, ograniczenie ryzyka i ogólne podniesienie wydajności zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym. Platforma należy do pakietu produktów i usług Honeywell Forge for Cybersecurity opracowanych pod kątem poprawy cyberbezpieczeństwa w środowiskach przemysłowych.

Nowa platforma zabezpiecza transfer danych między jednostkami i wykorzystuje dane operacyjne do wzmocnienia bezpieczeństwa punktów końcowych i sieci, zgodnie z najwyższymi standardami. Umożliwia również skalowalność, która skuteczniej rozwiązuje problemy związane z cyberbezpieczeństwem w środowiskach OT i IIoT.

Platforma działająca w oparciu o technologię wdrożoną już w kilku tysiącach zakładów podnosi cyberbezpieczeństwo, oddając klientom do dyspozycji narzędzia niezbędne do usprawnienia czynności w tym zakresie i zarządzania zasobami na jednym pulpicie. Oprócz możliwości obsługi wielu jednostek i systemów różnych dostawców, nowe rozwiązanie zapewnia większą wydajność i niższy całkowity koszt w skali całej firmy, niezależnie od wdrożonego systemu kontroli.

Klienci mają teraz większy wybór w zakresie poprawy cyberbezpieczeństwa przemysłowego w całym przedsiębiorstwie z jednoczesną synergią IT-OT i transformacją cyfrową. Oprócz podniesienia wydajności firmy, mogą również obniżyć koszty zapewnienia bezpieczeństwa. Honeywell Forge Cybersecurity Platform oferuje wiele sprawdzonych w branży przemysłowej możliwości monitorowanych na jednym panelu kontrolnym, dzięki czemu upraszcza zarządzanie cyberbezpieczeństwem i lepiej chroni ludzi, procesy i zasoby przed coraz nowszymi zagrożeniami cybernetycznymi.
Platforma jest dostępna w trzech skalowalnych wariantach Enterprise Core, Enterprise Premium i Site Offering pozwalających na indywidualne dostosowanie do potrzeb w zakresie cyberbezpieczeństwa i budżetu. Honeywell Forge Cybersecurity Platform jest częścią Honeywell Forge, nowej kategorii oprogramowania do zarządzania wydajnością przedsiębiorstw w zakresie technologii operacyjnych dla branży lotniczej, budowlanej, przemysłowej i zarządzania siłą roboczą.