GE SCADA iFIX 6.0 PL

Oprogramowanie GE HMI/SCADA iFIX od ponad 35 lat z powodzeniem wspiera produkcję w niemal 20 000 przedsiębiorstwach i zakładach na całym świecie (w tym w ponad 900 w Polsce), w większości gałęzi przemysłu. To elastyczne i skalowalne narzędzie, dające dużo więcej niż tylko wizualizację procesu.

Możliwości oprogramowania GE SCADA iFIX:
• Wizualizacja procesu produkcyjnego
• Nadzór nad przebiegiem produkcji (włączając w to nadzór nad urządzeniami, zasobami i środkami)
• Wgląd do ekranów synoptycznych i kluczowych wskaźników KPI
• Archiwizacja kluczowych danych produkcyjnych w cenie licencji
• Zaawansowane zarządzanie alarmami
• Sterowanie procesem za pośrednictwem zdalnego dostępu oraz urządzeń mobilnych (z wykorzystaniem dodatkowych klientów GE Digital)
• Szeroka gama narzędzi ułatwiających tworzenie aplikacji (obiekty dynamo, kontrolki .NET, kreator animacji)
• Bezproblemowy rozwój aplikacji dzięki wykorzystaniu języka VBA oraz dostępowi do API
• Komunikacja ze wszystkimi najpopularniejszymi na rynku urządzeniami
• Niezawodność zapewniona przez redundancję

Najnowsza polskojęzyczna wersja systemu GE SCADA iFIX 6.0 PL została wzbogacona o kilka interesujących funkcjonalności oraz usprawnień, dzięki którym zarządzanie procesami przemysłowymi staje się jeszcze efektywniejsze.

• Wykorzystanie protokołu komunikacyjnego OPC UA (bazującego na protokołach HTTP, TCP/IP, SOAP), zapewniającego bardzo dużą skalowalność i niezależność systemu oraz komunikacje z urządzeniami i oprogramowaniem wielu producentów.
• iFIX 6.0 PL obejmuje zintegrowane wsparcie dla standardów ISA 18.2 dla funkcji odkładania alarmów (ang. „alarm shelving”). Funkcjonalność ta pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie alarmami i ich sprawną priorytetyzację, a w efekcie zwiększa wydajność operatorów i umożliwia szybszą reakcję na krytyczne zdarzenia.
• Dłuższe nazwy i opisy zmiennych – z dotychczasowych 30 znaków, teraz iFIX oddaje ich do dyspozycji aż 256. Zwiększa to czytelność aplikacji i zapewnia lepszą obsługę długich nazw zmiennych pochodzących ze sterowników PLC.

Dodatkowo nie można pominąć takich funkcji i ulepszeń jak nowe obiekty dynamo, ochrona domenowa, czy funkcjonalność Global Time Control.

Jest co najmniej 6 powodów, dla których warto wybrać GE SCADA iFIX 6.0 PL
✓ obecny z powodzeniem na rynku już 35 lat, w 20 000 zakładach na całym świecie, w tym w ponad w 900 w Polsce
✓ polska wersja językowa – zarówno systemu, jak i dokumentacji oraz polskie wsparcie u dystrybutora (VIX Care)
✓ lepsze zarządzanie alarmami z funkcją odkładania alarmów
✓ 256 znaków dla nazw i opisów zmiennych
✓ IFIX jako serwer OPC UA
✓ archiwizacja do 1000 I/O oraz aż do 10 000 I/O w buforze w cenie licencji.