GE Fanuc wprowadza nowe inteligentne oprogramowanie warsztatu

7 kwietnia 2004 r.
GE Fanuc wprowadza nowe inteligentne oprogramowanie warsztatu CNC GE Fanuc Automation wprowadza nowe oprogramowanie pozwalające skrócić czas postoju maszyn, zoptymalizować wydajność i poprawić jakość. Jak podano 8 marca, firma zaoferowała nowe komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) klientom z USA, wyprodukowała też 5-milionowy serwomotor prądu przemiennego.

Inteligentne oprogramowanie warsztatu


Nowe inteligentne oprogramowanie warsztatu iCellOEE GE Fanuc Automation Americas Inc. gromadzi w czasie rzeczywistym dane o dostępności, wydajności i jakości, pobierane z obrabiarek i systemów produkcyjnych. Informacje te pomogą przedsiębiorstwom w analizie przebiegu procesów w hali produkcyjnej i określeniu głównych przyczyn strat związanych z przestojami, ustawieniami, prędkością, krótkimi postojami, zatrzymaniami i uzyskiem częściowym. Oprogramowanie pracuje w systemie Microsoft Windows, jest rozszerzalne i przystosowane do współpracy z siecią www. Wykorzystano w nim narzędzia tworzenia oprogramowania dla systemów sterowania i nadzoru operatorskiego GE Fanuc Cimplicity.

– Usprawnienie procesu wymaga gromadzenia i analizowania danych – mówi Douglas Peterson, wiceprezes działu CNC i laserów GE Fanuc. – iCellOEE łączy wiedzę GE o zarządzaniu procesem, ujętą w systemie Six Sigma, z doskonałą znajomością obrabiarek. Efektem jest znaczna poprawa produktywności. Tego właśnie potrzebują zakłady obróbki, aby zwiększyć konkurencyjność.

– Dzięki ułatwieniu dostępu do informacji o czynnościach w hali produkcyjnej i ich analizie,  ograniczeniu przestojów maszyn, zwiększeniu wydajności wyposażenia i poprawie jakości procesu użytkownicy mogą zwiększyć ogólną sprawność wyposażenia – wyjaśnia Mark Brownhill, menedżer usług obrabiarkowych GE Fanuc. Dodaje, że dostępność, sprawność i jakość wzmacniają ogólną sprawność wyposażenia, wskaźnik planowanej zdolności wytwórczej. Sześć powiązanych czynników generujących straty to: ustawienie, uszkodzenia, zmniejszenie prędkości, przestoje, uzysk ustawiony i uzysk produkcyjny.

Funkcje iCellOEE obejmują raporty tabelaryczne z ekranami odnoszącymisię do produkcji i wydajności, zarządzanie programem częściowym i zarządzanie konserwacją. Jim Spearman, menedżer rozwiązań obrabiarek GE Fanuc, sugeruje, że dzięki dostępności informacji iCellOEE można uznać za kolejną generację inteligentnego oprogramowania obszaru produkcji. Użytkownicy mają dostęp do danych o czasie cyklu i ustawieniach oraz stanie gotowych części. Dzięki temu mogą lokalnie lub poprzez przeglądarkę sieci www zlokalizować przeszkody, ocenić wydajność obrabiarki oraz określić parametry jakości dla poszczególnych maszyn – aby poprawić ogólną sprawność wyposażenia. Oprogramowanie udostępnia również narzędzia do zdalnego diagnozowania problemów występujących w logice drabinkowej maszyny oraz alarmowanie i obrazowanie operacji historycznych, z dodatkową zdalną funkcją sporządzania kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Użytkownicy mogą łączyć się bezpośrednio z urządzeniami CNC obsługującymi Ethernet lub szybkie interfejsy szeregowe (HSSB) oraz poprzez moduły gromadzenia danych i moduły konwersji RS-232 Ethernet z „odziedziczonymi" i obcymi urządzeniami CNC.

CNC debiutuje w USA


Po zaprezentowaniu ostatniej jesieni systemu komputerowego sterowania numerycznego Series 30i w Europie (październik 2003 na Dla wszystkich operacji wewnętrznych skrawania, frezowania i toczenia w CNC wykonywana jest interpolacja nanometryczna (1/1.000.000 mm), umożliwiająca płynne i precyzyjne sterowanie silnikiem. Funkcję przewidywania rozszerzono do 1 000 bloków, a czas przetwarzania bloku wynosi 0,4 milisekundy. Takie taktowanie znacznie usprawnia minutową liniową zdolność przetwarzania segmentu bloku, konieczną do obróbki powierzchni reliefowych i matryc o skomplikowanej geometrii. Funkcje Series 30i obejmują obróbkę matryc, wieloprocesową obróbkę frezowaniem, toczeniem i szlifowaniem, sterowanie obrabiarkami pięcioosiowymi, maszynami wielogłowicowymi, maszynami z indeksową podzielnią tarczową, obrabiarkami zespołowe z przenośnikiem i liniowymi maszynami na podstawie silnikowej, wykorzystującymi więcej osi i ścieżek w celu zwiększenia wydajności.

Bill Griffith, menedżer produktów w GE Fanuc, mówi, że integracja zagadnień bezpieczeństwa i układu regulacji umożliwia wykonanie większej liczby czynności przy otwartych osłonach, co skraca czas ustawiania. Użytkownicy mogą przeprowadzać sondowanie bez doświadczenia, jakiego wymaga kod G. Griffith wskazuje również imponującą 55-proc. poprawę wydajności w porównaniu z poprzednim serwosystemem.