Fiten: zakład granulacji biomasy w Tułowicach już gotowy

    Spółka Greenagro, z grupy Fiten, podpisała ze spółką Isowent końcowy protokół odbioru dotyczący umowy modyfikacji linii technologicznej do produkcji pelletu z biomasy w zakładzie w Tułowicach.

    Podpisanie przez Greenagro protokołu odbioru oznacza, iż linia technologiczna tułowickiego zakładu posiada techniczną zdolność produkcji o wydajności ponad 4 tony na godzinę potwierdzoną w testach produkcyjnych. Osiągnięcie takiej wartości parametru wydajności zakładu jest jednym z kluczowych założeń przyjętych przy konstrukcji biznesplanu przedsięwzięcia.

    Z dniem podpisania niniejszego protokołu linia techniczna wchodzi w fazę eksploatacji.