Firmy z nowoczesnej gospodarki zwiększają zatrudnienie

    W I kwartale 2014 r. przedsiębiorstwa sektora "Nowoczesnej Gospodarki" odnotowały 4,42 proc. wzrost zatrudnienia wobec analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z najnowszego raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2014" przygotowanego przez ADP Polska, dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim.

    Pierwszy raz od czterech kwartałów, wzrost zatrudnienia w firmach usługowych "Nowoczesnej Gospodarki" był wyższy (4,53 proc.) niż w firmach produkcyjnych (4,21 proc.). Największy, nienotowany dotychczas skok zatrudnienia zarejestrowały mniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne "Nowoczesnej Gospodarki", zatrudniające do 500 pracowników (7,84 proc.). Za nimi uplasowały się mniejsze firmy usługowe (5,64 proc.). Tym samym, po raz pierwszy w historii publikacji raportu ADP Polska, w obu sektorach jednocześnie – zarówno w usługach, jak i w produkcji – wzrost zatrudnienia był wyższy w mniejszych firmach niż w większych przedsiębiorstw (powyżej 500 pracowników).

    W pierwszych trzech miesiącach 2014 r. odnotowano również pozytywne zmiany na całym rynku. Firmy z sektora "Nowoczesnej Gospodarki" nadal zatrudniają znacznie chętniej w porównaniu do ogółu polskich przedsiębiorstw, ale rynek powoli podąża śladem awangardy biznesu. Dane Głównego Urzędu Statystycznego dla ogółu przedsiębiorstw nie wskazują na spadek zatrudnienia, a na stabilizację w styczniu i nieznaczny wzrost w lutym i marcu (kolejno 0,2proc. i 0,5 proc.), co skutkowało wzrostem w całym I kw. 2014 r. o 0,1 proc.

    – Najnowsze dane GUS potwierdziły nasze prognozy – wzrost zatrudnienia w "Nowoczesnej Gospodarce" pociągnął za sobą zmiany na całym rynku. Jeszcze rok temu przyjmowano nasze predykcje z niedowierzaniem, a teraz widzimy, że rzeczywiście ogół polskich przedsiębiorstw powoli podąża śladem liderów. Jednak dorównanie do poziomu wiodących firm to maraton, a nie sprint – powiedział Dariusz Terlecki, dyrektor sprzedaży i marketingu ADP Polska, pomysłodawca i jeden z autorów polskiej edycji raportu.

    – "Nowoczesna Gospodarka" nadal wyraźnie się wybija. Przedsiębiorstwa te stale usprawniają swoją działalność, wkraczają na nowe rynki zbytu, poszerzają portfolio produktów i usług, zwiększają zatrudnienie, a przede wszystkim korzystają z outsourcingu. Dzięki kolejnym zleceniom, mniejsze firmy mogą rozwijać swój biznes, stosować coraz nowsze technologie oraz zwiększać swoje zespoły. Natomiast duże przedsiębiorstwa, poprzez outsourcing wybranych obszarów i procesów, zyskują cenny czas oraz oszczędzają zasoby i środki finansowe, które mogą wykorzystać w celu pozyskiwania nowych klientów i rozszerzania zakresu działalności. Dlatego z całą pewnością możemy stwierdzić, że model prowadzenia biznesu stosowany przez "Nowoczesną Gospodarkę" przynosi wymierne korzyści zarówno firmom z jej sektora, niezależnie od ich wielkości, jak i całemu rynkowi – dodał.