Firmy z branży produkcji przemysłowej oraz motoryzacyjnej będą zatrudniać specjalistów i menedżerów

  Polska gospodarka lepiej niż inne kraje radzi sobie ze spowolnieniem i widać wyraźne oznaki zbliżającego się ożywienia ? wskazują wyniki badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. W porównaniu do poprzedniej edycji badania, w branży produkcji przemysłowej odnotowano wzrost odsetka pracodawców planujących zatrudnienie kadry średniego i wyższego szczebla o 4 punkty procentowe, natomiast w branży motoryzacyjnej, wzrost ten wyniósł 14 punktów procentowych.

  Antal International opublikował wyniki 14. edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. Wskazują one, że najbliższe miesiące będą czasem wzmożonych rekrutacji na stanowiska średniego i wyższego szczebla w większości branż.

  ?Coraz prężniej rozwijają się w Polsce centra inżynieringowe. Na atrakcyjne oferty pracy w tych organizacjach mogą liczyć m.in. konstruktorzy i programiści. Dynamicznie zatrudniają też pracodawcy z branży lotniczej – prowadzą rekrutacje wielostanowiskowe. Wzrost potrzeb kadrowych wiąże się z napływem nowych zamówień i nowych inwestycji" ? komentuje Artur Migoń, partner w Antal International i dyrektor Antal Engineering & Operations.

  Które obszary z branży produkcji przemysłowej i motoryzacyjnej będą się rozwijać?

  ?W II kwartale 2013 roku można było zauważyć, wzrost zainteresowania firm produkcyjnych pozyskiwaniem doświadczonych menedżerów wyższego i średniego szczebla. Jest to widoczne przede wszystkim w sektorze przemysłu elektrycznego, elektronicznego, papierniczego,poligraficznego, FMCG oraz FMCG Food. Wiąże się to z dużą ilością inwestycji w powyższych sektorach? ? informuje Sebastian Wysocki, konsultant Antal Engineering & Operations.

  Na zatrudnianie specjalistów i menedżerów bez wątpienia wpływa wzrost rotacji menedżerów i specjalistów między branżami.
  ?Dużym zaskoczeniem okazał się wzrost zainteresowania producentów z sektora FMCG Food, papierniczego, poligraficznego, elektrycznego, elektronicznego menedżerami wyższego i średniego szczebla z branży automotive. Bez wątpienia kluczowe w tej sytuacji okazało się duże doświadczenie tych menedżerów w prowadzeniu projektów i działaniu w dynamicznym środowisku oraz bardzo wysoki poziom wiedzy w zakresach takich jak: Lean Manufacturing czy Six Sigma? ? zauważa Sebastian Wysocki, konsultant Antal Engineering & Operations.
   
  Czternasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z 9923 przedsiębiorstwami z 52 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 1690 pracodawców i przeprowadzone było w kwietniu 2013 r.