FIELD – FANUC Intelligent Edge Link & Drive

FIELD to platforma IoT łącząca wszystkie urządzenia produkcyjne w zakładzie w celu konsolidacji informacji służącej poprawie produktywności i podtrzymaniu nieustannej produkcji w zakładzie.

FIELD pełni rolę inteligentnej ?skrzynki?, do której można podłączyć systemy sterowania CNC, maszyny, roboty, urządzenia peryferyjne, czujniki oraz systemy poboczne takie jak klimatyzacja czy oświetlenie. System umożliwia integrację najnowszych produktów marki FANUC oraz maszyn i urządzeń dostarczonych przez innych producentów.

System służy do pozyskiwania i szczegółowego analizowania zaawansowanych danych analitycznych w czasie rzeczywistym, na krawędziach lokalnej sieci ang. edge computing i w środowisku mgły obliczeniowej ang. fog computing, tj. na terenie zakładu, bez konieczności wysyłania ich do zewnętrznej chmury, w celu optymalizacji, poprawy produktywności, podtrzymania ciągłości produkcji w zakładzie.

KOMUNIKACJA

FANUC proponuje w ramach platformy FIELD uniwersalne standardy OPC UA oraz MTConnect, umożliwiające odczytywanie danych z różnych typów maszyn oraz przetwarzanie informacji. Niezależnie od tego, czy urządzenia są spięte fizycznie w jedną sieć, czy też komunikują się ze sobą za pośrednictwem bramek sieciowych i chmury, każdy odbiorca danych może dowolnie z nich korzystać bez konieczności konfiguracji dodatkowych konwerterów.

BEZPIECZEŃSTWO

System FIELD zapewnia bezpieczeństwo danych. We wszystkich warstwach struktury, tj. serwerze, sieci i platformie systemu działa wiele technologii zabezpieczających stale kontrolujących dostęp do danych.

APLIKACJE SYSTEMU FIELD

FIELD umożliwia korzystanie z aplikacji wspomagających analizę danych, pozyskiwanych
z warstwy produkcyjnej. Współpracuje z aplikacjami stworzonymi przez FANUC, jak również dostarczonymi przez podmioty zewnętrzne. FIELD to otwarte środowisko deweloperskie, w którym deweloperzy aplikacji i klienci używający systemu mogą opracowywać niezbędne aplikacje i swobodnie używać ich w ramach procesów produkcyjnych. Przykładowe aplikacje:

iZDT (Zero Down Time)- aplikacja służąca redukowaniu nieoczekiwanych przestojów urządzeń produkcyjnych.

Stworzona w celu realizacji strategii Preventive Maintenance. Monitoruje stany maszyn CNC i robotów FANUC oraz generuje alarmy błędów. W razie nieprawidłowości powiadamia użytkownika o konieczności przeprowadzenia działań serwisowych i zachęca do prowadzenia konserwacji zapobiegawczej w przyszłości. W efekcie poprzez centralne zarządzanie stanem urządzeń produkcyjnych ogranicza koszty utrzymania ruchu.

iPMA (Production Monitoring and Analytics Software) – aplikacja przeznaczona do bieżącej analizy funkcjonowania zakładu i poprawy produktywności.

Pozwala monitorować status każdego urządzenia produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Zbiera wyniki pracy każdego urządzenia produkcyjnego, w tym czas pracy i czas alarmów, a następnie wykorzystuje je do an