Fanuc Robotics i Deloitte chcą podnieść efektywność amerykańskich fabryk

FANUC Robotics America Inc doniósł, że nawiązał współpracę z Deloitte Consulting LLP. Jako część umowy Deloitte Consulting dołączy do konsorcjum ?Save Your Factory?, którego głównym celem jest pomoc producentom z Ameryki Pn rozpoznać możliwości automatyzacji, robotyzacji i zwiększenia efektywności oraz dostarczania produktów lepszej jakości z większym zyskiem.
Fanuc Robotics wszechstronnie pomaga wielu producentom ominąć problemy powstające podczas zarządzania fabryką, co w połączeniu z usługami Deloitte z dziedziny zarządzania zmianą i usprawniania procesów umożliwia im wejście z produkcją na nowe rynki i sprostanie konkurencji.
Jak twierdzi Schneider, prezes i dyrektor generalny FANUC Robotics America Inc, powszechne przekonanie, że północnoamerykańskie firmy mogą poprawić swoje wyniki tylko przez przeniesienie produkcji do krajów z tanią siłą roboczą, jest oparte na niekompletnych informacjach i niepełnej analizie. Podczas gdy ma to sens dla pewnych firm, wiele organizacji w ogóle nie analizowało opcji, które pozwoliłyby im pozostawić produkcję w Ameryce Północnej i zwiększyć zyski. Chcemy przekonać producentów z Ameryki Północnej, że mają wybór, i zyski nie zawsze muszą pochodzić z krajów o taniej sile roboczej.
Dyrektor serwisu Deloitte Consulting?s Operations Excellence, Gary Carrington, zauważył, że producenci mogą zredukować koszty i poprawić jakość poprzez skłonienie się ku robotyzacji i automatyzacji produkcji.
Deloitte Consulting będzie współpracować z FANUC Robotics America, Inc i z konsorcjum Save Your Factory w celu poszerzenia swojej oferty ELSS i wykorzystania robotyzacji do wsparcia północnoamerykańskich fabrykantów tak, aby stali się bardziej konkurencyjni na rynku globalnym.
Save Your Factory zachęca producentów do pełnego i obiektywnego zanalizowania opłacalności zrobotyzowania swoich linii produkcyjnych przed podjęciem decyzji o przeniesieniu produkcji. Jest wiele oczywistych i wiele mniej oczywistych czynników, które należy wziąć pod uwagę, chociażby problemy transportowe ? lokalizacja wąskich gardeł, przeniesienie własności intelektualnej, cła, straty przy wymianie walut czy zasoby ludzkie.