Energetyczne konferencje w Sosnowcu

  Przedstawiciele największych koncernów energetycznych, zarówno z Polski jak i zagranicy, będą gościć w dniach 24 – 25 kwietnia w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia. Zaplanowane na ten czas dwie specjalistyczne konferencje to wydarzenia skupiające liczne grono osób powiązanych z sektorem energetycznym oraz dające doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między instytucjami, inwestorami i przedsiębiorcami. 
  Inwestycje w Polski Sektor Elektroenergetyczny. Nowe Bloki w Energetyce są tematem spotkania zaplanowanego na 24 kwietnia, podczas którego referaty wygłoszą przedstawiciele spółek będących liderami w produkcji energii elektrycznej – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A., jak również czołowego producenta kotłów energetycznych – SEFAKO S.A. Oprócz firm z Polski na konferencji zaprezentuje się również jeden z największych koncernów międzynarodowych – China National Electric Engineering Corporation – którego wystąpienie dotyczyć będzie generalnych założeń bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne, jaki mógłby powstać w Polsce.
  25 kwietnia odbędzie się konferencja pt. Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce, podczas której wiodące firmy branżowe wygłoszą referaty w trzech sesjach tematycznych. Pierwsza z nich, podczas której zaprezentują się firmy Energa Operator S.A. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A., dotyczyć będzie systemów przesyłania energii elektrycznej. W drugiej sesji, poświęconej zagadnieniu przyrządów pomiarowych w energetyce, wystąpią firmy takie jak: Landis Gyr,  ETI Polam Sp. z o.o., Mikronika, KCSP S.A. oraz Apator Pafal S.A. Trzecia sesja, poruszająca kwestię osprzętu stosowanego w instalacjach elektroenergetycznych, to prezentacje przygotowane przez m.in. Innovation Technology Group S.A. oraz WASKO S.A.
  W ramach porozumienia o współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów prezydent miasta Sosnowiec – Kazimierz Górski – podczas uroczystego otwarcia wygłosi referat na temat implementacji technologii Smart Grid dla systemu zarządzania energią w budynkach municypalnych gminy Sosnowiec.
  Swoim patronatem wydarzenia objęli: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Akademia Górniczo-Hutnicza 
  w Krakowie, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki oraz Główny Instytut Górnictwa.
  Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.powermeeting.pl, www.expocable.pl