Endress+Hauser zbada polski przemysł i wskaże drogi rozwoju

Spółka Endress+Hauser rozpoczyna projekt badawczy, którego efektem będzie raport o kondycji polskiego przemysłu ? zmianach, trendach i kierunkach jego rozwoju. Firma zaprasza do udziału przedstawicieli szeroko pojętego sektora przemysłu – uruchomiła w tym celu badawczą platformę online.

Projekt Endress+Hauser ?Technologie, usługi i produkty zmieniające polski przemysł? zakłada wnikliwą analizę polskiego przemysłu z perspektywy jego funkcjonowania, zachodzących zmian oraz planów, które realizują przedsiębiorstwa produkcyjne. Pierwsza edycja badania skupia się przede wszystkim na Przemyśle 4.0. Endress+Hauser od 27 lat jest bowiem partnerem polskiego przemysłu w cyfrowej transformacji procesów.

Raport o kondycji polskiego przemysłu 

Projekt dotyczy całego sektora ? począwszy od branży spożywczej, energetycznej, przemysłu chemicznego, naftowo-gazowego, po przedsiębiorstwa działające w obszarze biotechnologii i gospodarkę wodno-ściekową. W oparciu o wyniki zebrane od respondentów przygotowany zostanie raport, który pokaże m.in. najważniejsze wyzwania z jakimi boryka się dziś polski przemysł, zobrazuje procesy transformacji cyfrowej oraz automatyzacji przedsiębiorstw, poruszy także kwestie związane z zarządzaniem w kontekście wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. 

– Zależy nam, by jak najdokładniej pokazać stan polskiego przemysłu i zachodzące w nim zmiany, a w konsekwencji w istotny sposób przyczyniać się do jego rozwoju. Jako globalna firma z kompleksowym portfolio urządzeń i usług pomiarowych, traktujemy szerzenie wiedzy o Przemyśle 4.0 jako nasze zobowiązanie społeczne. Dlatego zaczynamy od wnikliwej diagnozy, aby wskazać zarówno najpilniejsze potrzeby w tym sektorze, jak i wszystkie dostępne możliwości. Wierzymy, że bazowanie na solidnej wiedzy przyczyni się do rozwoju całego sektora ? podkreśla Maciej Sieczka, CEO Endress+Hauser Polska.  

Do 17 kwietnia badanie online

Badanie zostanie przeprowadzone przez należącą do Grupy Komunikacja Plus firmę badawczą Insight Lab, posiadającą wieloletnie doświadczenie na rynku badań B2B. Dane od działających w Polsce przedsiębiorstw zbierane będą do 17 kwietnia, za pośrednictwem dedykowanej platformy online.  Anonimowa ankieta dostępna jest pod adresem: https://bit.ly/3wzkjLs


Endress+Hauser