Endress+Hauser – Radar z sondą prowadzącą dla trudnych warunków technologicznych

Różnorodność warunków występujących w trakcie pomiaru poziomu niejednokrotnie wymusza stosowanie odmiennych metod pomiarowych. Pomiary ultradźwiękowe są od lat standardem w gospodarce wodno-ściekowej oraz w przetwórstwie kruszyw.

Pełna treść tego artykułu znajduje się w czasopiśmie CONTROL ENGINEERING, Grudzień 2004 nr 10/02