Elektromobilność w perspektywie najbliższych lat, czyli trzecia edycja konferencji AUTOMOTIVE

Elektromobilność w perspektywie najbliższych lat to jeden z głównych tematów trzeciej edycji konferencji AUTOMOTIVE, która odbyła się w dniach 5-6.09.2017 r. w Krakowie.
Udział w konferencji wzięło blisko 130 ekspertów z branży motoryzacyjnej. Partnerem Technologicznym wydarzenia była firma Siemens.

QUO VADIS BRANŻO
Konferencja otwarta została przez Pawła Wideła, Prezesa Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Konfederacji Lewiatan. Prelegent zdiagnozował aktualną sytuacje w branży, nakreślił też perspektywę jej rozwoju do roku 2025. Deklarowane w ostatnim roku inwestycje w branży motoryzacyjnej wyniosą łącznie ponad 3 mld złotych, co prognozuje dalszy dynamiczny rozwój branży.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Michała Kota, Dyrektora sprzedaży w Siemens Polska, w którym zaprezentował on możliwości, jakie otwierają się przed przedsiębiorstwami z sektora motoryzacyjnego dzięki rozwiązaniom powstającym w nurcie Industry 4.0. Prelegent nawiązał do najnowszego rozwiązania Siemens,  tzw. ?cyfrowego bliźniaka?, umożliwiającego przeprowadzenie pełnego procesu produkcyjnego w świecie wirtualnym.  Pozwala to na digitalizację procesu nie tylko na etapie projektowania, jak miało to miejsce do tej pory, lecz umożliwia również przetestowanie gotowego produktu w przestrzeni wirtualnej pod kątem funkcjonalności  i wytrzymałości.

E-MOBILITY
Zastosowanie energooszczędnych napędów elektrycznych w samochodach osobowych przedstawił prof. Wojciech Skarka z Politechniki Śląskiej. W wystąpieniu przeanalizowano czynniki mające wpływ na zużycie energii oraz teoretyczne i techniczne możliwości ograniczania zużycia energii w pojazdach elektrycznych. W konferencji udział wzięli także studenci z koła naukowego prowadzonego przez prof. Skarkę, którzy prezentowali gościom fizyczne projekty bolidów elektrycznych.
Wizję branży motoryzacyjnej przedstawił również Tomasz Gałaszkiewicz z BMW Group, zaprezentował on cztery trendy przyszłości związane z elektromobilnością, w myśl których samochód będzie autonomicznym pojazdem o napędzie elektrycznym, stale podłączonym do sieci odpowiadającej m.in. za optymalizację jazdy. Jednym ze wskazanych trendów, które znacząco mogą wpłynąć na mobilność jest również idea współdzielenia aut, która pozwoli na upłynnienie ruchu w zakorkowanych miastach.
 ? Polska to atrakcyjny region dla inwestorów, o czym świadczą choćby otwarta w zeszłym roku  fabryka Volkswagena Craftera we Wrześni, będąca w fazie budowy fabryka silników Mercedes-Benz w Jaworze oraz zapowiedziana budowa centrum logistycznego i zakładu produkcyjnego firmy Bulten ? mówi Cezary Mychlewicz z firmy Siemens. ? Żeby branża rozwijała się nadal dynamicznie potrzebna jest wymiana poglądów i doświadczeń ? tak zrodziła się potrzeba organizowania tego typu wydarzeń. Niewątpliwym atutem konferencji jest szerokie spektrum omawianych tematów. Poza aktualnymi trendami zaprezentowano sprawdzone rozwiązania stosowane w branży oraz poruszono kwestię pozyskiwania kadr do nowoczesnych firm produkcyjnych. ? dodaje Cezary Mychlewicz.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się prezentacje konkretnych wdrożeń wprowadzonych w zakładach branży motoryzacyjnej. Jednym z takich wystąpień była prezentacja Krzysztofa Seńkowskiego z firmy TheusLED. Na przykładzie modernizacji przeprowadzonej w zakładach MANN+HUMMEL zaprezentowano korzyści wynikające z zastosowania opraw oświetleniowych z nowoczesnymi systemami automatyki.
Uczestnicy konferencji za interesujący uznali również referat Jana Auguściuka z firmy Automatech, dotyczący modernizacji prasy mechanicznej. Na przykładzie przeprowadzonej w zakładzie BorgWarner Rzeszów  modernizacji, zaprezentowany został kompletny proces, od audytu bezpieczeństwa maszyny, przez realizację, po jej certyfikację. Modernizacja pozwoliła spełnić wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnić krótszy czas przezbrajania maszyny.
Konferencja odbyła się pod honorowym Patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Wrocławskiej, Polskiej Izby Motoryzacji, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Partnerami Głównymi konferencji były firmy AIUT, FESTO oraz MJ Group. Partnerami konferencji były firmy ABIS, AUTOMATECH, CIMAT, EVATRONIX, KUBLER, KUKA, SICK oraz TheusLED.
Źródło: Konferencji AUTOMOTIVE