Digitalizacja przemysłu – liczby i prognozy

97% danych, gromadzonych przez urządzenia pomiarowe, wciąż pozostaje niewykorzystanych. A mogłyby posłużyć na przykład do wprowadzenia konserwacji predykcyjnej lub pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji i optymalizacji produkcji. Co więcej około 87% firm w ogóle nie wykorzystuje potencjału tkwiącego w cyfryzacji. Co jeszcze można zyskać dzięki Big Data?

W świecie, w którym dane są nierzadko cenniejsze od dóbr materialnych, umiejętne ich wykorzystanie i wyciągnięcie odpowiednich wniosków, może przyczynić się do poprawy wydajności zakładu, ograniczenia liczby usterek oraz zwiększenia liczby powracających klientów.

Według szacunków ilość danych na świecie zwiększy się 10-krotnie w ciągu zaledwie 9 lat. Tak duży wolumen wygenerują nie tylko ludzie, ale też w coraz większym stopniu czujniki i aparatura kontrolno-pomiarowa. Informacje pozyskane wprost z linii produkcyjnej mogą przyczynić się do realnych oszczędności i optymalizacji produkcji. Wykorzystując dane zbierane w czasie rzeczywistym, czujniki mogą wykrywać nieefektywne czynności i natychmiast je przerwać. Dzięki ciągłemu monitoringowi parametrów urządzenia, możliwe jest wprowadzenie konserwacji predykcyjnej i lepsze planowanie przestojów.

Więcej informacji w infografice i encyklopedii Przemysłu 4.0 i IIoT: https://www.processpioneers.com/pl/przemyslowy-internet-rzeczy/


Endress+Hauser