Detektory przekraczają granice przemysłów

Zaawansowanie technologiczne czujników było siłą napędzającą automatykę przemysłową. Połączenie świata realnego z analogowymi i cyfrowymi wejściami sterowników przemysłowych nigdy nie było łatwiejsze do zastosowania w szerokim spektrum funkcji automatyki. Jednakże automatyzacja procesów dyskretnych zawsze pozostawała w tyle za przemysłem procesów ciągłych. Udoskonalenia czujników dyskretnych, w szczególności technologii czujników zbliżeniowych, pozwoliło na rozszerzenie zastosowań automatyki w produkcji dyskretnej. 
Według ostatniego badania, przeprowadzonego online wśród inżynierów automatyki przez magazyn Control Engineering i Reed Research Group, czujniki zbliżeniowe znalazły swoją drogę do wielu zastosowań w przemyśle. Pytani o główne zastosowanie czujników zbliżeniowych inżynierowie odpowiadali następująco – 36% respondentów wskazało zarówno na procesy ciągłe, jak i wsadowe. Produkcja dyskretna zebrała 29% wskazań, ciągłe procesy 16,7%, wodociągi, gazownictwo, ścieki – 7,2%. Przetwarzanie wsadowe zadeklarowało jedynie 4,3%. Inne typy zastosowań wskazało 6,5% respondentów.  
Protokoły komunikacyjne stosowane obecnie w przełącznikach sieci czujników zbliżeniowych

Suma odpowiedzi przekracza 100% ze względu na możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi
Źródło: Control Engineering i Reed Research Group
Spośród zmian z badania z 2002 roku wyniki badań w 2005 r. dla czujników zbliżeniowych pokazują znaczący wzrost kategorii ”inne”, wskazujący na wkraczające na arenę nowe technologie przesyłu danych
Obfitość zastosowań
Zastosowania dla czujników zbliżeniowych są rozmaite i mają swoją historię. Najczęstszymi, niezależnie od typu przemysłu, są zastosowania w maszynach. Składa się na nie 79,7% wszystkich zastosowań, prawie dwa razy więcej niż pomiar poziomu cieczy (32,6%), pakowanie i paletowanie (31,2%), pomiar wypełnienia proszkami i bryłami (26,1%) oraz „procesowanie” surowców (14,5%). Na pozostałe zastosowania składa się: produkcja metali (17,4%), produkcja wyrobów plastikowych (14,5%), przemysł motoryzacyjny (10,1%) oraz produkty web-based (4,3%). 
Pytany o taką mieszankę zastosowań,  Ernie Maddox, kierownik produktu czujników pozycji w ifm efector (www. ifmefector. com) odpowiada, że jest ona zgodna z rzeczywistością: – Zastosowania czujników zbliżeniowych w ciągłych i wsadowych procesach są ograniczone. W produkcji dyskretnej czujniki zbliżeniowe są stosowane zarówno dla detekcji pozycji maszyny, jak i pozycji obrabianego produktu. Użycie czujników zbliżeniowych dla wykrywania pozycji maszyn znacznie wzrosło w ciągu ostatnich15 lat. Podstawowym powodem tego trendu jest przechodzenie przez producentów maszyn od mechanicznych przełączników i automatyki opartej na przełącznikach do czujników zbliżeniowych i PLC (Programable Logic Control – programowalne sterowniki). Ten trend ma teraz okres największego wzrostu.
Pełna treść tego artykułu znajduje się w czasopiśmie CONTROL ENGINEERING Polska, grudzień 2005 r. nr 10 (23), rok III.