Datalogic JET: certyfikat Windows Mobile 6

    Datalogic Mobile jest pierwszą na świecie firmą w branży Auto-ID, która zainstalowała najnowszą wersję systemu operacyjnego Windows Mobile 6 Microsoftu w palmtopie przemysłowym. System obsługuje wszystkie rodzaje dostępu do poczty elektronicznej poprzez zastosowanie Outlook Mobile, jak również wszystkie typy komunikacji stosowanej w telefonii komórkowej, włącznie z VoIP. Palmtop Datalogic JET pozostaje kompatybilny z wszelkimi aplikacjami pracującymi w Windows Mobile 5.0. Ma także wszystkie programy użytkowe z pakietu Microsoft Office Mobile, takie jak Word, Excel i Power Point Mobile. W 2008 roku Datalogic Mobile planuje również zintegrować Windows Mobile 6 ze swoimi pozostałymi dwoma kluczowymi produktami: komputerem przenośnym Kyman oraz palmtopem Pegaso.