Dassault Systèmes z nowym dyrektorem zarządzającym w regionie EuroCentral

Klaus Löckel powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego w regionie EuroCentral

Dassault Systèmes poinformowała o powołaniu nowego szefa odpowiedzialnego za działania firmy w Europie Centralnej. Od 30 marca 2018 roku Klaus Löckel jako nowy dyrektor zarządzający w regonie EuroCentral, nadzoruje działania Dassault Systèmes w siedmiu krajach, w tym: w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Polsce oraz na Węgrzech i Słowacji. W przeciągu ostatnich dwóch lat, Klaus Löckel pełnił funkcję Sales Director w regionie EuroCentral, Business Transformation Sales – w tym czasie wprowadził firmę na stabilną ścieżkę wzrostu. Zarówno kadra zarządzająca, jak i zespoły operacyjne z regionu EuroCentral postrzegają Löckel’a jako silnego przywódcę, który posiada szeroką sieć kontaktów – zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu korporacyjnym. Jego nowy zakres obowiązków obejmować będzie, między innymi, wzmocnienie aktywności biznesowej Dassault Systèmes na rynkach lokalnych oraz w całej Europie Centralnej.

Klaus Löckel jest pracownikiem Dassault Systèmes od 2013 roku. Jako Sales Director działu Industry Transportation & Mobility, przyczynił się do jego światowego sukcesu. Zanim dołączył do Dassault Systèmes, w latach 2006-2012, pracował w SAP AG, a swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1996, jako pracownik firmy Daimler AG – w obu firmach pełnił liczne stanowiska menadżerskie. Wraz z objęciem nowej roli, Löckel wnosi ponad 20 lat doświadczenia zawodowego zdobytego na istotnych z punktu widzenia Dassault Systèmes rynkach i w strategicznych obszarach biznesowych.

„Dassault Systèmes stoi na czele ‘Renesansu Przemysłowego’ – nowego podejścia do wynalazczości, uczenia się i produkowania, które sięga dużo dalej niż Przemysł 4.0 i w procesie wytwórczym uwzględnia rolę ludzi, sposób użytkowania produktów, oszczędność zasobów oraz zrównoważony rozwój. Naszym celem jest kształtowanie przyszłości świata poprzez dążenie do innowacji, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycyjnych wartości i dostarczaniu innowatorom narzędzi służących do zdobywania oraz dzielenia wiedzy i know-how po to, by mogli lepiej wyobrazić sobie przyszłość przemysłu. Moim zadaniem będzie implementacja tej idei w regionie EuroCentral”, powiedział Klaus Löckel. „W zeszłym roku firma Dassault Systèmes została uznana za najbardziej zrównoważoną na świecie. Zamierzamy nadal podążać w tym kierunku
i koncentrować się na zrównoważonym rozwoju.”

Źródło: Dassault Systèmes