Dassault Syst?mes i obietnica zrównoważonego rozwoju: zatwierdzone cele Science-Based Targets oraz ramy czasowe zerowej emisji netto

Infografika: zatwierdzone cele Science-Based Targets oraz ramy czasowe zerowej emisji netto

Firma Dassault Syst?mes ogłosiła, że Science Based Targets initiative (SBTi) zatwierdziła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, które są zgodne zarówno z założeniami porozumienia paryskiego oraz wytycznymi SBTi. Dassault Syst?mes zobowiązało się również do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2040, aby wspomóc inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem w skali globalnej wykorzystując doświadczenie wirtualnych kopii bliźniaczych.

Zatwierdzone cele obejmują emisje generowane przez operacje Dassault Syst?mes (zakresy 1 i 2) zgodnie z najbardziej ambitnymi celami porozumienia paryskiego, aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5°C. Cele emisji dla podróży służbowych, dojazdów pracowniczych i łańcucha wartości (zakres 3) są zgodne z wytycznymi SBTi.

Aby rekompensować pozostałe emisje oraz spełnić obietnice związane ze zrównoważonym rozwojem do roku 2040, Dassault Syst?mes razem z koncernami przemysłowymi będzie opracowywać innowacyjne technologie bazujące na platformie 3DEXPERIENCE, a przy tym ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie dwutlenku węgla z atmosfery.

Platforma 3DEXPERIENCE jest podstawą technologii wirtualnych kopii bliźniaczych oraz rozwiązaniem rewolucjonizującym najlepsze praktyki zarządzania cyklem życia produktów będące motorem napędowym transformacji w sektorze produkcji oraz służbie zdrowia, budownictwie i innych branżach gospodarki. Rozwiązanie to oferuje firmom nowe możliwości projektowania, rozwoju i dostarczania zrównoważonych innowacji klientom. Symulowanie scenariuszy z wykorzystaniem realnych danych na potrzeby testowania pomysłów oraz ich doskonalenie bez ryzyka, a także usprawnianie procesu generowania wartości pozwala redukować emisje i zużycie zasobów.

? Dassault Syst?mes jest firmą opierającą swój rozwój na badaniach naukowych, a naszym celem jest  zapewnienie harmonii między produktami, naturą i życiem. Platforma 3DEXPERIENCE oraz technologia wirtualnych kopii bliźniaczych pozwala naszym klientom zmniejszyć ślad węglowy i działać na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. Wytyczyliśmy własną mapę drogową, aby zrealizować zatwierdzone cele emisji i neutralności węglowej ? mówi Bernard Charl?s, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Syst?mes. ? Dostarczając rozwiązania oraz najlepsze praktyki branżowe, pomagamy naszym klientom w transformacji ukierunkowanej na zrównoważony rozwój, zapewniając jednocześnie harmonię między produktami, naturą i życiem i mając swój wkład w realizację celów porozumienia paryskiego w ciągu najbliższej dekady.

Dassault Syst?mes czyni starania, aby zrealizować cele porozumienia paryskiego i stawić czoła globalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi. Poza ukierunkowaniem własnych operacji na zrównoważony rozwój oraz dostarczaniem klientom technologii niezbędnych do tworzenia innowacji, Dassault Syst?mes współpracuje z szerokim gronem interesariuszy, aby minimalizować wpływ generowanych odpadów, konsumpcji i procesów przemysłowych na środowisko. W ostatnim czasie Dassault Syst?mes zostało współzałożycielem Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji oraz inicjatywy Digital with Purpose GeSI. Firma została także ujęta w raporcie Corporate Knights 2021 Clean200 i otrzymała rating ESG AA od MSCI.

?Gratulujemy firmie Dassault Syst?mes podjęcia ambitnych zobowiązań, ponieważ przyspieszają one działania na rzecz klimatu w ramach jej własnej działalności, ale także w operacjach dostawców i klientów? ? powiedział Jonathan Sykes, prezes zarządu Carbon Intelligence, którego zespół wspierał przygotowanie strategii.

Szczegółowe informacje na temat celów Science-Based Targets oraz ram czasowych zerowej emisji netto można znaleźć na stronie internetowej firmy.


Dassault Syst?mes