Cztery potencjalne cechy przyszłych robotów współpracujących

Źródło: Pixabay

Rozwój robotów współpracujących wciąż trwa, a prowadzone badania umożliwią w przyszłości jeszcze większą ich interaktywność, która pozwoli im lepiej dopasowywać się do ludzkich zachowań.

Roboty współpracujące stały się nieodłącznym wyposażeniem linii produkcyjnych we współczesnych zakładach cechujących się dużą różnorodnością wytwarzanych produktów i niskim wolumenem produkcji. Tego typu zadania wymagają dużej elastyczności, uniwersalności rozwiązań na linii produkcji oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Kiedy po raz pierwszy zaprezentowano roboty współpracujące, stanowiły one innowację w przemyśle robotyki. Obecnie, mimo że są już na dobre zakorzenione w przemyśle, ich rozwój wciąż trwa. Wraz z upływem czasu roboty współpracujące zyskają nowe możliwości, ponieważ producenci i naukowcy nieustannie pracują nad rozwojem ich produktywności.

Cztery potencjalne cechy przyszłych robotów współpracujących to:

1️⃣ Adaptacja do zachowań ludzi

Aby poprawić jakość współpracy, w przyszłości roboty współpracujące mogą być zaprojektowane do rozpoznawania i adaptacji ludzkich zachowań. Jednym z rozwiązań jest ciągłe samoprogramowanie w czasie rzeczywistym przez naśladownictwo, które wyeliminuje potrzebę zatrzymywania linii lub posiadanie niezbędnej wiedzy na temat programowania robotów.

2️⃣ Interaktywność

Efektywna współpraca podczas wykonywania skomplikowanych zadań wymaga dobrej komunikacji między człowiekiem a robotem współpracującym. Roboty w przyszłości mogą być w stanie rozpoznawać komendy głosowe lub gesty. Pomoże to zredukować czas przestoju przeznaczonego na ich programowanie.

3️⃣ Nieograniczony ruch

Roboty współpracujące w przyszłości mogą mieć możliwość aktywnego wyczuwania i reagowania na zmiany w ich środowisku. Mimo że wiele robotów pracuje już w podobny, lecz uproszczony sposób, w przyszłości roboty mogą nie wykonywać nigdy dwa razy tego samego ruchu w celu realizacji powierzonych zadań.

4️⃣ Prawdziwa współpraca

Współczesne coboty są tylko częściowo niezależne. W przyszłości roboty współpracujące rozpoznające zachowanie człowieka mogą być w stanie objąć szerszy zakres i obszar działań i dopasowywać swoje zachowanie w celu usprawnienia operacji w fabryce. Takie podejście można nazwać prawdziwą współpracą między robotem a człowiekiem.


Źródło: Robotic Industries Association (RIA)