Cognex – Skok efektywności dzięki In-Sight Explorer 4.4

We wszystkich branżach coraz większe wymagania wobec efektywności i jakości produktów powodują konieczność zawsze sprawnej przemysłowej obróbki obrazu. Należy zapewnić najdokładniejsze i pewne wykrywanie krawędzi w najtrudniejszych warunkach lub bardziej wydajne algorytmy obróbki kolorowego obrazu. Dzięki nowym rozszerzeniom oprogramowania wizyjnego In-Sight Explorer firmy Cognex znacznie zwiększają się możliwości zastosowania bez ponoszenia wysokich kosztów.
Nowe oprogramowanie In-Sight Explorer 4.4 wyposażono w dodatkowe narzędzia kolorów, ulepszoną kalibrację i usprawniony dostęp do danych w zakresie oprogramowania konfiguracyjnego EasyBuilder. Ponadto współpracuje ono z dużymi obrazami liniowymi. Nowe oprogramowanie ma ponadto InspectEdge, wydajną i prostą w użyciu serię narzędzi do nadzwyczaj precyzyjnego wykrywania błędów w krawędziach i kontroli par krawędzi.
To nowe narzędzie wizyjne zapewnia użytkownikom niespotykaną dotychczas elastyczność w rozwiązaniach zastosowań wizyjnych dzięki niezwykle precyzyjnej kontroli krawędzi. Na przykład rozpoznawanie nacięć na pokrywkach konserw lub minimalnych pęknięć krawędzi na ekranach słonecznych. InspectEdge rozpoznaje pęknięcia i uszkodzenia na prostych i okrągłych krawędziach, a dzięki jednoczesnemu śledzeniu kilku par krawędzi, może kontrolować różnorodne właściwości pod kątem pęknięć i uszkodzeń. Dzięki wsparciu nieregularnych kształtów geometrycznych, wymagająca kontrola krawędzi, na przykład w przypadku ogniw uszczelniaczy w branży motoryzacyjnej, może odbywać się znacznie bardziej wydajnie. Układ graficzny panelu obsługi w tym narzędziu umożliwia prostą konfigurację zastosowań kontroli krawędzi i pozwala użytkownikowi na optymalną elastyczność podczas definiowania kryteriów błędów, takich jak wielkość, obszar i odległość. Ponadto można ustalić zakres dopuszczalnych zniekształceń, aby uniknąć zakłóceń.
Rozszerzenia: nowe narzędzia kolorów w EasyBuilder, upraszczające proces zapamiętywania kolorów, ulepszona korekta zniekształceń kamer liniowych i wsparcie dla maksymalnie 8192 linii przy dużych odwzorowaniach obiektów ? ulepszona kalibracja 32-punktowa w tabeli obliczeń In-Sight ? właściwości sterowania pozycyjnego do koordynowania dyskretnych wyników zleceń programowanych i zakończonych.
Systemy wizyjne In-Sight można łatwo zintegrować w każdej sieci fabrycznej lub automatycznym układzie prowadzenia. www.cognex.com/explorer