Co ma wspólnego Archimedes z Katalogiem Automatyki?

Prof. dr hab. inż.Ryszard Tadeusiewicz
rtad@agh.edu.pl; www.tadeusiewicz.pl;
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30

Doktor Honoris Causa dwunastu uczelni krajowych i zagranicznych; Członek CK, Rady Nauki, PAN i PAU; Prezes Krakowskiego Oddziału PAN; Kierownik Katedry Automatyki AGH; Przewodniczący Rady Naukowej IITiS PAN
Członek Akademii Inżynierskiej, ???? ?????????? ???????? ???????????? ????; Participe Pleno Jure Academiae Europensis Scientarum Artium Litterarumque Fellow of World Academyof Art and Science; Euroengineer FEANI
Senior Member of IEEE; professional member of ACM; member of SPIE

Archimedes powiadał podobno: Dajcie mi punkt podparcia to podniosę Ziemię. Współcześni automatycy nie zamierzają wprawdzie podnosić Ziemi, ale punkt podparcia im także się przyda. Takim punktem podparcia dla prac zespołów projek-tujących, wdrażających  i eksploatujących systemy automatyki może stać się proponowany przez firmę Skamer-ACM katalog wyrobów związanych  z automatyką.

Dziś nikt już niczego nie robi sam od początku do końca, gdyż postępująca specjalizacja powoduje, że wyrób stworzony przez specjalizowanego wytwórcę będzie z pewnością lepszy, niż ten, który by się zrobiło samemu na jednostkowe zamówienie. Jednak rosnący   i coraz silniej nasycony rynek wyrobów dla automatyki powoduje, że szukanie dokładnie takiego wyrobu, jaki idealnie pasuje do aktualnie konfigurowanego systemu, staje się zadaniem trudnym, a zwłaszcza czasochłonnym.

Nie przeliczałem tego dokładnie, bo nie wiem jak oszacować liczbę trawek w stogu siana, ale intuicyjnie czuję, że łatwiej jest znaleźć przysłowiową igłę  w owym stogu, niż dokładnie taki wyrób, jaki jest nam w danej chwili niezbędny do realizacji naszych praktycznych zadań. W niektórych asortymentach oferta może byćnaprawdę liczniejsza niż źdźbła siana w stogu, a rozróżnienie między wyrobem, który spełni nasze oczekiwania, a takim, który się nie nadaje ze względu na parametry techniczne albo cenę ? zajmuje więcej czasu, niż sprawdzenie czy to coś, co właśnie uchwyciłem, jest twardą igłą czy wątłą słomką?

Od czegóż jednak mamy komputery? Zgromadzone w jednym miejscu (w rzeczonym katalogu firmy Skamer) i uporządkowane zgodnie z jednolitą systematyką wyroby automatyki są łatwe do znalezienia, a kryteria ich wyszukiwania można ustawiać całkowicie dowolnie, wychodząc od gabarytów, od parametrów technicznych, od ceny, od specyfikacji, od producenta itp. To naprawdę znakomite narzędzie dla konstruktorów, świetne źródło informacji i doskonała arena, na której można się zmierzyć z konkurencją.

Wróżę tej inicjatywie znakomitą przyszłość!

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
tadeusz.skubis@polsl.pl
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 10

Profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej, redaktor naczelny miesięcznika Pomiary Automatyka Kontrola i Wydawnictwa PAK. Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Były:  Prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, dyrektor Instytutu Metrologii Elektroniki i Automatyki, członek Rady Konsultacyjnej GUM, członek sekcji KBN.

Katalog automatyki to profesjonalne narzędzie współcze-snych projektantów i integratorów systemów pomiarowo-kontrolnych i automatyki przemysłowej. Daje łatwy dostęp do szczegółowych danych wielu elementów i podzespołów automatyki, dostępnych na rynku. Jego zaletą jest wielostronność odnośnie producentów i wyrobów z branży automatyki przemysłowej, oraz szczegółowość możliwych do pozyskania danych o produktach. Jego wykorzystanie nie wymaga szczególnego przygotowania użytkownika odnośnie opcji, powiązań i obsługi programu ? użytkownik znajduje potrzebne dane tam, gdzie się ich spodziewa. Obsługa programu jest  w znacznym stopniu intuicyjna, co jest skutkiem profesjonalizmu jego twórców – informatyków, oraz ogromnej pracy koncepcyjnej i porządkującej wykonanej przez pracowników firmy SKAMER.

Dzisiaj projektowanie systemów pomiarowych i sterujących polega na wyborze optymalnych w danym zastosowaniu produktów dostępnych na rynku, przy uwzględnieniu wymagań szczegółowych, takich jak np. poziom ochrony przed wpływami atmosferycznymi, iskrobezpieczeństwo, kompatybilność elektromagnetyczna, ograniczenia wprowadzane przez miejsce instalacji i wielkości wpływające, użyte materiały konstrukcyjne. Projektant systemu formułuje cele, określa warunki i kryteria doboru sprzętu a następnie sprawdza jakie z istniejących rozwiązań mogłyby być odpowiednie. I w tym obszarze właśnie Katalog Automatyki jest ogromną pomocą, ponieważ w jednym miejscu są zgromadzone i uporządkowane wszystkie dane o produktach, umożliwiające podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych, a także formułowanie ofert, składanie zamówień, eksport danych do projektu i kosztorysu.

Katalog Automatyki to element rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego. Wyrażam przekonanie, że Katalog znajdzie wielu zadowolonych użytkowników, których grono będzie się zwiększać, że Katalog będzie doskonalony i rozwijany, coraz więcej firm zechce umieścić w nim informacje o swoich wyro-bach.

Mgr inż. Andrzej Turak
a.turak@skamer.pl;
33-100 Tarnów, ul. Rogoyskiego 26
Wiceprezes Zarządu SKAMER-ACM Sp. z o. o.

Bardzo dziękuję za sympatyczną opinię o naszym nowym ?dziecku? wyrażoną przez tak znamienite autorytety z branży automatyki.

Zapewniam Państwa, że wykorzystując wieloletnie doświadczenie na rynku automatyki, doskonałą współpracę z większością producentów urządzeń oraz wysoko kwalifikowaną własną kadrę inżynierską będziemy ?Katalog Automatyki? ciągle rozwijać tak, aby  już wkrótce stanowił kompletną ofertę techniczno-handlową dla automatyków i elektryków. Mam nadzieję, że dzięki jednolitemu dla wszystkich producentów systemowi klasyfikacji wyrobów, wyszukanie potrzebnych urządzeń lub materiałów będzie bardzo łatwe, szybkie i intuicyjne.

Praca w ?Katalogu? polega głównie na zaznaczaniu konkretnych check boxów, a wybraną listę produktów w bardzo łatwy sposób można zamienić na specyfikację projektową lub kosztorysową, zapytanie ofertowe, zamówienie, itp..

W żadnym wypadku nie rezygnujemy z doradztwa technicznego ? dlatego przy każdym wyrobie podany jest kontakt do naszego inżyniera, wyspecjalizowanego w konkretnej grupie produktów, którego zadaniem  jest pomoc w doborze urządzeń i materiałów do konkretnych aplikacji.

Zapraszam na:  www.katalogautomatyki.pl
Firma SKAMER-ACM od początku swojego istnienia, czyli od ponad 23 lat za dewizę swojego działania przyjęła hasło:

?SKAMER-ACM ? Twój partner we wdrażaniu i stosowaniu automatyki?

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób profesjonalnie zajmujących się pomiarami i automatyką  przemysłową  (nauka ? projektanci ? producenci ? użytkownicy)  oraz wykorzystując możliwości i rosnące znaczenie Internetu  stworzyliśmy system informatyczny o nazwie ?KATALOG AUTOMATYKI? którego głównym celem jest maksymalne ułatwienie i zautomatyzowanie  przepływu informacji techniczno?handlowej.

System składa się z trzech modułów:

  • Katalog towarów
  • Szkolenia
  • Targi.

Katalog towarów

 
Rys.1 Katalog Towarów

Katalog Automatyki jest narzędziem służącym  do wyszukiwania produktów. Dzięki podziałowi na grupy, uzupełnione o tzw. cechy produktów daje możliwość łatwego porównywania  cen podobnych wyrobów różnych producentów. W Katalogu trudno jest określić wszystkie cechy produktu decydujące o jego ostatecz-nym wyborze, jak niezawodność, klasa wykonania, itp. ? dlatego prosimy nie traktować ceny jako parametru kluczowego.
Podana w Katalogu cena oferowana dotyczy jednej sztuki wyrobu dla klienta nie posiadającego  indywidu-alnych rabatów.

W jednym miejscu znajdują się wszystkie podstawowe informacje dotyczące produktu, a mianowicie:

  • jednoznaczna opisowa specyfikacja produktu 
  • linki do dokumentacji technicznej (karty katalo-gowe, DTR, instrukcje obsługi, biblioteki CAD)
  • kod  producenta
  • zdjęcie
  • cena katalogowa, rabat, cena oferowana (dla pojedynczego produktu)
  • dostępność produktu
  • kontakt z inżynierem sprzedaży

oraz check box dodawania do specyfikacji.

 
Rys.2 Pojedynczy produkt

Stworzoną specyfikację można wyeksportować do standardowych formatów CSV, PDF i XML;  jednym kliknięciem przekształcić w ofertę, złożyć zapytanie lub zamówienie, a wszystko jest archiwizowane i dostępne w zakładce moje dokumenty.

 
Rys.3 Specyfikacja

Poruszanie się po Katalogu Automatyki jest  łatwe, przyjazne i intuicyjne.  Wyszukiwanie  wyrobów jest ukierunkowane tylko na jego parametry techniczne ? o możliwościach zastosowania decyduje projektant i użytkownik również przy pełnym wsparciu doradców.

Na stronach www większości producentów są  zawarte szczegółowe informacje o produktach, jednak ze względu na  różną znajomość producentów urządzeń, ich zakresu produkcji, różny sposób organizacji stron www, różne podziały na grupy wyrobów,  dotarcie do informacji konkretnym produkcie jest dla przeciętnego użytkownika  Internetu trudne i  pracochłonne. Kata-log Automatyki wprowadza jeden standard klasyfika-cji wyrobów dla wszystkich producentów.
 
Katalog Automatyki jest uniwersalnym (dla różnych producentów) konfiguratorem produktów, którego obsługa sprowadza się do zaznaczania kolejnych check boxów. Efektem końcowym jest konkretne wykonanie wyrobu m.inn. z symbolem producenta, nazwą, ceną. Dzięki temu użytkownik systemu nie musi korzystając z kart katalogowych na stronach www. producentów  konfigurować specyfikację i symbol wyrobu. Cena podana w Katalogu Automatyki pomaga w ocenie kosztów zakupu zarówno przy projektowaniu nowych instalacji pomiarów i automatyki jak i przy budżetowaniu remontów.

Moduł szkoleń

 
Rys. 4 Szkolenia

Producenci za pośrednictwem Katalogu Automatyki mogą w  profesjonalny sposób przeprowadzać szkole-nia w trybie online, które następnie są archiwizowane i dostępne do pobrania.

Moduł targów

Rys. 5 Targi
Katalog Automatyki daje możliwość przeprowadza-nia targów automatyki w internecie na wzór Targów Automaticon.

Serwer, na którym funkcjonuje  system jest administrowany  przez  firmę SKAMER-ACM,  pod neutralnym adresem: www.katalogautomatyki.pl