Co decyduje o powodzeniu wdrażania przemysłowych systemów wizyjnych?

Michał Czardybon, General Manager w firmie Adaptive Vision
Jednym z głównych czynników pozostają kompetencje integratora, który te systemy realizuje. W przeciwieństwie do wielu innych obszarów automatyki przemysłowej, branża systemów wizyjnych wymaga przygotowania wychodzącego poza standardowy program studiów inżynierskich. Wykonawca takich systemów musi mieć wiedzę i doświadczenie także w obszarach takich jak optyka, technologia oświetlenia czy komputerowe techniki analizy obrazów cyfrowych. Dopiero odpowiednie połączenie kompetencji z kilku różnych dziedzin pozwala osiągnąć pełny sukces. Bardzo ważna pozostaje równieżogólna świadomość faktu, że nie jest możliwe stworzenie systemu wizyjnego w kilka minut, ani też osiągnięcie maksymalnej możliwej dokładności pomiarów bez gruntownej analizy wszystkich czynników i starannego przygotowania stanowiska.
W celu efektywnego wykorzystania możliwości, jakie dają systemy wizyjne, konieczne jest świadome stworzenie odpowiedniego zaplecza, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w ludzi. Jak każdy z obszarów inżynierii produkcji, również obszar systemów wizyjnych wymaga kompetencji, których zbudowanie kosztuje oraz zajmuje czas. Sukces odnoszą ci, którzy to rozumieją i potrafią przełożyć na odpowiednie działania. Podstawowym narzędziem są tu szkolenia organizowane przez dostawców komponentów, ale równie ważne jest zapewnienie inżynierom odpowiedniej ilości czasu na opracowanie koncepcji i dopracowanie wszystkich szczegółów, zwłaszcza przy wdrożeniach pierwszych systemów. Alternatywą pozostaje bliska współpraca lub powierzenie całości realizacji doświadczonemu integratorowi systemów wizyjnych. Firmy takie mają za sobą wiele wdrożeń, w tym najczęściej również takie, w których temat okazał się trudniejszy, niż się początkowo wydawało. Zainwestowanie w dobrą specyfikację i skorzystanie z doświadczeń zewnętrznych dostawców może znacząco obniżyć całościowe koszty.