Branża Automotive w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej

Polska branża motoryzacyjna kolejny rok święci triumfy – to druga, po przemyśle spożywczym, największa branża produkcyjna w Polsce. By utrzymać tendencję wzrostową polski sektor automotive inwestuje w najnowocześniejsze rozwiązania, dotyczące automatyzacji produkcji. Jakie technologie będą stanowić o przyszłości tej ważnej branży? 
Mimo tego, że branża automotive jest w Polsce bardzo silna to w wielu aspektach daleko nam nie tylko do światowej czołówki, ale również do sąsiedniej konkurencji, jak Czechy czy Słowacja. Widać to doskonale jeśli skorzystamy z wskaźnika gęstości robotyzacji w branży – w Polsce wynosi on 103 roboty na 10 tys.  pracowników, w Czechach 325, w Słowacji 709, a u lidera, którym jest Japonia wynosi 1414. Dlatego automatyzacja produkcji to kolejne wyzwanie branży w walce o optymalizację kosztów i zagwarantowanie najwyższej jakości. Wbrew obiegowym opiniom automatyzacja produkcji nie wpływa na ograniczenie zatrudnienia – polska branża motoryzacyjna wciąż rośnie, a wraz za tym wzrostem podąża większe zatrudnienie – przedsiębiorcy zakładają jego stały, kilkuprocentowy wzrost. – Człowiek w wyniku robotyzacji i automatyzacji nie wykonuje już obciążających fizycznie prac, nadal jest jednak niezbędny w łańcuchu produkcji po to by kontrolować jakość i nadzorować pracę maszyn. W mojej ocenie to szansa dla pracowników na zwiększenie swoich kompetencji, a tym samym rozwój zawodowy – mówi Dariusz Wojciechowski, Account Manager Automotive z Rockwell Automation.
Zmiana specyfiki branży również wymusza szybsze implementowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych – obecnie nowe modele aut pojawiają się szybciej niż kiedyś, jest ich również więcej. By nadążyć z produkcją fabryki muszą mieć zagwarantowaną elastyczność linii produkcyjnej oraz jej niezawodność, tak by nie dochodziło do przestojów. Nieprzerwaną i sprawną produkcję zapewniają rozwiązania integrujące przepływ i agregację danych z każdego etapu prac oraz technologie zwiększające bezpieczeństwo pracowników. – Duża część branży automotive jest już zautomatyzowana i może być już gotowa na przyjęcie rozwiązań Industry 4.0. Żeby sprawdzić jak zintegrować funkcjonujące już rozwiązania należy przeprowadzić audyt – firmy oferujące technologię Industry 4.0. przeprowadzają go w ramach swoich usług – podkreśla Dariusz Wojciechowski.
Na pierwszą potrzebę nowoczesnych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej odpowiadają rozwiązania takie jak

Poprzedni artykułDruk 3D: perspektywy rozwoju do roku 2025
Następny artykułOd technologii IoT do IoAT, czyli wstęp do Internetu Rzeczy Autonomicznych