B&R zawiera umowę o współpracy z Uniwersytet Zielonogórskim

    21 października 2010 została podpisana umowa pomiędzy firmą B&R Automatyka Przemysłowa sp. z o.o., a Uniwersytetem Zielonogórskim. Sygnatariuszami umowy byli ze strony uczelni: Dziekan Wydziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji prof. dr hab. Inż. Andrzej Pieczyński, ze strony firmy B&R: Inżynier Aplikacji i Wsparcia Sprzedaży Dariusz Plewik.
    Umowa obejmuję współpracę w sferze dydaktyki, wyposażenia laboratorium, wsparcia w procesie prac dyplomowych, organizacji seminariów i praktyk studenckich. Zawarciu umowy towarzyszyło przekazanie sprzętu B&R na potrzeby realizacji pracy dyplomowej ?Model układu kocioł parowy-turbina Tesli. Laboratoryjne Stanowisko Dydaktyczne?. W przekazanym na cele uczelni zestawie znalazł się m.in. sterownik zintegrowany z panelem operatorskim z przyciskami, moduły wejść/wyjść cyfrowych, analogowych, moduły temperaturowe i moduł energetyczny.
    Dzień zawarcia umowy pomiędzy stronami przebiegał na uczelni pod hasłem
     ?Dzień z firmą B&R?. Słuchacze kierunków technicznych uniwersytetu m.in. Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki czy Inżynierii Biomedycznej mieli okazje zapoznać się z profilem firmy i jej produktami. Dariusz Plewik z firmy B&R zaprezentował interesujące stacje demonstracyjne z serwoukładem i sterownikiem wyposażonym w kolorowy ekran dotykowy, stacje przedstawiającą problem wahadła odwróconego oraz ciekawy układ regulujący położenie piłeczki pingpongowej w tubie, unoszonej przez strumień powietrza."
    Nawiązana współpraca umożliwi Uniwersytetowi unowocześnić i uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne oraz pozwoli na przybliżenie zagadnień związanych z automatyzacją maszyn i procesów występujących obecnie w polskim przemyśle.