Bosch Rexroth – BODAS ? elektroniczny system sterowania hydrauliką

Zastosowanie w układach napędów hydraulicznych elementów elektroproporcjonalnych znacznie zwiększa ich możliwości sterowania. Połączenie zaawansowanej elektroniki oraz odpowiednich czujników i interfejsów umożliwia wykorzystanie wielu funkcji niedostępnych dotąd w tego typu układach. Te nowe możliwości, w połączeniu z dużą jednostkową gęstością energii hydrauliki, umożliwiają precyzyjne sterowanie dużymi siłami i momentami przy zachowaniu odpowiedniej dynamiki oraz pełnej kontroli nad procesami (automatyzacja, bezpieczeństwo, komunikacja, ekonomia i komfort pracy). Przykładem zaawansowanego sterowania elektronicznego (z magistralą CANBus) w maszynach mobilnych jest oferowany przez firmę Bosch Rexroth system BODAS zastosowany w transporterze gąsienicowym.
W skład systemu BODAS wchodzą: kontrolery serii RC, czujniki, elementy wykonawcze, interfejsy z operatorem (wyświetlacze, joysticki), środowisko programistyczne (BODAS-design), narzędzia diagnostyczne (BODAS-ser-vice, testery, złącza) oraz cały pakiet gotowych rozwiązań aplikacyjnych i bibliotek do szybkiego tworzenia dowolnej aplikacji. www.boschrexroth.com