Bezprzewodowy moduł CAN

Bezprzewodowa komunikacja do maszyn mobilnych

CANwireless: Sieć WLAN oraz standard Bluetooth do magistrali CAN

  • Połączenie WLAN/Bluetooth do maszyn mobilnych
  • Łączenie, programowanie, utrzymywanie ruchu oraz diagnozowanie maszyn – całkowicie bez przewodów
  • Obsługuje MaintenanceTool, CODESYS oraz Service-Tool
  • Tryby robocze „Infrastructure” oraz „Access Point”
  • Kompaktowa i wytrzymała obudowa

Bezprzewodowe połączenie z maszynami mobilnymi
Dzięki najnowszym technologiom, takim jak obsługa sieci WLAN na pasmach częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz oraz standard Bluetooth, istnieje obecnie wiele możliwości, aby tworzyć połączenia radiowe z maszynami roboczymi.
Moduł CANwireless umożliwia utworzenie bezprzewodowego połączenia z maszyną bezpośrednio z dostępnych narzędzi firmy ifm do mobilnych systemów sterowania, takich jak CODESYS lub MaintenanceTool.
Poza połączeniem pomiędzy komputerem PC lub mobilnym urządzeniem końcowym a maszyną roboczą można również utworzyć połączenia pomiędzy maszynami. Maszyny mogą za pomocą modułu CANwireless wymieniać informacje oraz współpracować ze sobą.
Urządzenie obsługuje tym samym technologie przemysłu 4.0 oraz IoT („Internetu rzeczy”), sprawiając tym samym, że maszyny stają się jeszcze bardziej inteligentne.

Funkcje i właściwości
CANwireless umożliwia bezprzewodowe połączenie z magistralą CAN w pojeździe lub maszynie. Moduł może utworzyć połączenie na dwa różne sposoby przy zastosowaniu dwóch podstawowych trybów roboczych „Infrastructure” oraz „Mini Access Point”.

Tryb roboczy „WLAN Infrastructure”
W trybie roboczym „Infrastructure” moduł CANwireless jest skonfigurowany do jego włączenia do istniejącej infrastruktury sieci WLAN. Gdy urządzenie jest podłączone do sieci, może połączyć się automatycznie z innym uczestnikiem sieci (klient) lub odbierać przychodzące zapytania o połączenie (serwer). Możliwa jest wymiana danych magistrali CAN z innymi połączonymi użytkownikami sieci.

Tryb roboczy „WLAN Mini Access Point”
Jeśli moduł CANwireless jest skonfigurowany jako „Mini WLAN Access Point”, to buduje on własną sieć WLAN, z którą może się połączyć wiele innych urządzeń, np. inne urządzenia CANwireless, komputery PC, smartfony lub tablety. Tak samo jak w trybie roboczym „Infrastructure” urządzenie może funkcjonować we własnej sieci zarówno jako klient, jak i jako serwer. Dane na magistrali CAN urządzenia Mini-AP są dzielone z innymi połączonymi uczestnikami sieci.

CAN-to-CAN-Bridge
Tryby robocze „WLAN Infrastructure”, „WLAN Mini Access Point” lub „Bluetooth” wspierają dodatkowo także bezprzewodowy CAN-Bus-Bridge pomiędzy wieloma urządzaniami CANwireless.

Bezprzewodowa diagnostyka i usuwanie błędów
Narzędzia typu CODESYS V2.3 oraz MaintenanceTool udostępniają możliwość zastosowania CANwireless w roli interfejsu do maszyny roboczej.

CAN-to-WLAN / filtr Bluetooth
Moduł CANwireless może w razie potrzeby filtrować dane, które mają być przekazane drogą radiową. Ogranicza to obciążenie sieci przez dane i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji.