Balluff – Prosta detekcja pozycji tłoka w siłownikach hydraulicznych

Firma Balluff GmbH wprowadziła na rynek nowy przetwornik serii Micropulse?, który stanowi proste rozwiązanie zagadnienia detekcji pozycji tłoka w cylindrach hydraulicznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. BTL5-F100 umożliwia detekcję dwóch skrajnych położeń cylindra jak również dwóch dowolnych punktów pomiędzy nimi. Przetwornik Micropulse? jest wyposażony w cztery programowalne wyjścia binarne.

Pełna treść tego artykułu znajduje się w czasopiśmie CONTROL ENGINEERING, Grudzień 2004 nr 10/02