Badanie SCADA: wielu zbyt długo zwleka z modernizacją

Fot. Freepik

Podczas aktualizacji oprogramowania do kontroli nadzorczej i akwizycji danych należy “robić to, co mówię, a nie to, co robię”, stwierdzili subskrybenci Control Engineering. Wśród respondentów 79% stwierdziło, że aktualizacja SCADA powinna nastąpić zanim oprogramowanie przestanie być obsługiwane, choć tylko połowa stwierdziła, że faktycznie dokonuje aktualizacji przed tym terminem. Podobnie, tylko 13% stwierdziło, że oprogramowanie SCADA powinno być aktualizowane po tym, jak oprogramowanie nie jest obsługiwane, choć, co ciekawe, 39% stwierdziło, że właśnie wtedy dokonuje aktualizacji.

Co bardziej niepokojące, 64% stwierdziło, że oprogramowanie SCADA powinno zostać zaktualizowane przed nieoczekiwanym przestojem, któremu można było zapobiec dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu, choć tylko 35% faktycznie aktualizuje oprogramowanie SCADA do tego czasu. Około połowa twierdzi, że SCADA powinna zostać zaktualizowana przed odejściem utalentowanych pracowników, a tylko 27% to robi.

W kolejnym pytaniu 64% respondentów stwierdziło, że zaktualizowana platforma SCADA ma znaczną lub bardzo dużą wartość w podnoszeniu kwalifikacji i przyciąganiu nowych talentów.

Biorąc pod uwagę te wyniki, proszę jeszcze raz zastanowić się, kiedy Państwa organizacja aktualizuje oprogramowanie SCADA.


Ankieta dotycząca oprogramowania SCADA

Wielu respondentów ankiety Control Engineering przyznaje, że powinni wcześniej zaktualizować oprogramowanie SCADA, aby uzyskać lepsze wyniki.

 

W wynikach badania uwzględniono sposób, w jaki respondenci korzystają z oprogramowania SCADA, korzyści i wartość, jaką ono przynosi.


W jaki sposób wykorzystują Państwo SCADA?

Respondenci wyjaśnili, w jaki sposób korzystają z oprogramowania SCADA i mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

 • 71% Oprogramowanie SCADA umożliwia automatyzację i kontrolę aplikacji.
 • 47% SCADA to inne słowo oznaczające oprogramowanie interfejsu człowiek-maszyna (HMI).
 • 45% SCADA obsługuje głównie aplikacje związane z procesami.
 • 45% SCADA działa w aplikacjach hybrydowych.
 • 21% SCADA obsługuje głównie aplikacje dyskretne.
 • 10% Inne.

Funkcje i wartość SCADA

Jakich funkcji oczekuje Pan/Pani w następnym oprogramowaniu SCADA, których nie ma Pan/Pani (lub które są niewystarczające) w obecnym oprogramowaniu SCADA? Wiodącymi odpowiedziami (dozwolone były odpowiedzi wielokrotne), wszystkie w statystycznym remisie na pierwszym miejscu, były:

 • Łatwiejsze udostępnianie danych 53%;
 • Uniwersalna łączność (dla gotowości I/O, Przemysł 4.0, inteligentna produkcja) 52%;
 • Łatwa konwersja z wcześniejszego oprogramowania 50%;
 • Analityka 50%;
 • Łatwiejsze programowanie 49% ;
 • Zautomatyzowane przenoszenie projektu ekranu na inne urządzenia, takie jak tablety, smartfony 49%.
 • Na drugim miejscu z wynikami 37% i 36% znalazły się zautomatyzowane aktualizacje tagów i programowanie bibliotek obiektów. Integracja możliwości AI/ML znalazła się dalej na liście z wynikiem 27%.

W powiązanym pytaniu uszeregowano cechy lub funkcje pod kątem wartości aktualizacji: “Jakie są kluczowe cechy, funkcje lub uzasadnienia pakietów oprogramowania SCADA (niektóre można uznać za platformy), które sprawiają, że aktualizacja jest warta inwestycji?”. Główne odpowiedzi były spójne:

 • Wbudowana komunikacja i łatwiejsze połączenia z innymi urządzeniami, oprogramowaniem i systemami 67%;
 • Lepsza integracja z rozproszonym systemem sterowania (DCS), oprogramowaniem do sterowania procesami lub innymi systemami 59%;
 • Analityka 53%.
Badanie Control Engineering 2023 dotyczące oprogramowania SCADA wykazało, że zaktualizowana platforma SCADA ma znaczną wartość lub jest bardzo cenna w podnoszeniu kwalifikacji i wysiłkach na rzecz przyciągnięcia nowych talentów, według 64% respondentów.

Korzyści płynące z oprogramowania SCADA sugerują, że aktualizacja powinna nastąpić wcześniej

Biorąc pod uwagę użyteczność przypisywaną oprogramowaniu SCADA, zaskakujące jest, że wielu respondentów nie dokonało aktualizacji tak szybko, jak powinno. Respondenci zostali poproszeni o dokończenie tego zdania (z następującymi odpowiedziami i kilkoma innymi): “SCADA pomaga mojej organizacji w….”. Wiodącymi odpowiedziami były:

 • Zapobiegawcze/predykcyjne utrzymanie ruchu 64%,
 • Unikanie przestojów 60%,
 • Większy zwrot z inwestycji (ROI) 39%,
 • Zrównoważony rozwój 38%.

Kiedy poproszono Państwa o ocenę wartości następujących porad dotyczących modernizacji systemu SCADA w oparciu o doświadczenia, wiodącymi odpowiedziami (duża wartość, remis na pierwszym miejscu) były:

 • Zmniejszenie obciążenia poznawczego ekranu HMI/SCADA dla użytkownika;
 • Korzystanie z wysokowydajnych technik HMI;
 • Uzyskanie pomocy od integratora systemu SCADA.

Mark T. Hoske jest kierownikiem ds. treści, Control Engineering, CFE Media and Technology. Amanda McLeman jest dyrektorem ds. badań i kierownikiem projektów programów nagród w CFE Media and Technology.