Automaticon 2016 w liczbach

Targi AUTOMATICON od kilku lat gromadzą podobną liczbę wystawców, nieco ponad trzystu. W ramach naturalnej rotacji co roku następuje wymiana około 15-20 % wystawców z tego około 5 % stanowią wystawcy zagraniczni. Przy czym przez nowych wystawców rozumiemy takich, którzy nie brali udziału żadnej z poprzednich edycji. Część firm bierze udział w targach co dwa, trzy lata i tacy wystawcy nie są traktowani jako nowi.

Wystawcy biorący udział w targach AUTOMATICON 2016 w podziale na poszczególne kraje

LP

Kraj

1

Austria

1

2

Białoruś

1

3

Bułgaria

1

4

Czechy

5

5

Dania

1

6

Finlandia

1

7

Francja

1

8

Holandia

2

9

Korea

1

10

Niemcy

20

11

Słowacja

1

12

Szwajcaria

1

13

USA

1

14

Wlk. Brytania

2

15

Włochy

5

16

Polska

265

Tradycyjnie najliczniejszą grupę wystawców zagranicznych stanowią firmy niemieckie. Należy przy tym zauważyć, że wystawców którzy biorą w targach udział jako oddziały zarejestrowane w Polsce nie traktujemy jako firmy zagraniczne ( np. SIEMENS czy KUKA). W naszej statystyce te firmy występują jako wystawcy PL. Zainteresowanie firm niemieckich udziałem w targach jest odzwierciedleniem atrakcyjności naszego rynku, ale jednocześnie wskazuje na to z jak potężną konkurencją muszą zmagać się polscy przedsiębiorcy. W tym roku spośród 16 nowych firm zagranicznych, firm niemieckich jest aż 6 tzn. ponad jedna trzecia. Jednocześnie co roku obserwujemy zjawisko przekształcania się poprzez otwieranie oddziałów lub przedstawicielstw w naszym kraju, firm zagranicznych w firmy polskie. W ten sposób z roku na rok kilku wystawców przechodzi nam z kategorii ?zagraniczni? do kategorii PL.
Nowi wystawcy edycji 2016 w podziale na poszczególne kraje (nowi tzn. tacy, którzy nie brali udziału w żadnej z poprzednich edycji).

Bułgaria

1

Czechy

1

Holandia

2

Korea

1

Niemcy

6

USA

1

Wlk. Brytania

1

Włochy

3

Polska

29

Udział  w targach AUTOAMTICON 2016 w liczbach i procentach

Państw [łącznie z PL]

16

Wystawców

309

Wystawców PL

265

Wystawcy Zagraniczni

44

% PL

86

% zagranicznych

14

Nowych wystawców

45

w tym

 

    polskich

29

    zagranicznych

16