ASTAT – SMS Switch Butler – SMSB48

ASTAT

SMS Switch Butler – SMSB48

Zdalne załączanie i wyłączanie, kontrola i nadzór za pomocą SMS-a…

SMS Switch Butler umożliwia poprzez wysłanie z telefonu komórkowego SMS-a załączanie lub wyłączanie różnego rodzaju urządzeń (np. ogrzewania w domku letniskowym). Niezależnie od siebie mogą być załączone lub wyłączone 4 różne urządzenia. Wykonanie tych czynności potwierdzone jest zwrotnym SMS-em.

Oprócz tego wykorzystując dodatkowe wejścia Butler może nadzorować dodatkowo do 8 różnych urządzeń. Wszystkie wykonane operacje potwierdzane są zwrotnym SMS-em (np. załączenie i wyłączenie: urządzenia alarmowego, ogrzewania, drzwi wejściowych, pompy itp.)

Do nadzoru wymagane są styki bezpotencjałowe. Zależnie od oferowanych usług przez operatora telefonii komórkowej SMS-y mogą być także przekierowane na faks lub e-mail.

Wbudowana funkcja „Timer” umożliwia za- lub wyłączenie urządzenia w zakresie od 1 sek do 24 godzin.

Specjalne oprogramowanie (opcja) umożliwia kilka dodatkowych wygodnych dla użytkownika rozwiązań takich jak:

  • zmianę ustawionych fabrycznie tekstów SMS
  • określenie, który z użytkowników przy jakim zdarzeniu powinien być zaalarmowany
  • określenie, kto jest uprawniony do załączania urządzeń
  • ustawienie sekwencyjnego alarmowania.

SMS Switch Butler współpracuje ze standardowymi kartami SIM telefonii komórkowej.

www.astat.com.pl