Aplikacja B&R otwiera nowe możliwości dla producentów OEM

Aplikacja chmurowa gromadzi dane maszyny przez całą dobę i wyświetla je na czytelnie zorganizowanej planszy. Fot. B&R

Asset Performance Monitor to pierwsza aplikacja chmurowa B&R działająca na bazie ABB AbilityTM ? jednolitego portfolio rozwiązań cyfrowych dla różnych sektorów przemysłu. Dając producentom OEM niezawodny wgląd we wszystkie urządzenia w zakładzie, aplikacja umożliwia im zidentyfikowanie potencjalnych usprawnień, podwyższenie poziomu obsługi serwisowej oraz stworzenie nowych modeli działalności i strumieni przychodów.

Przez 24 godziny na dobę Asset Performance Monitor dostarcza dane na temat tempa produkcji, zużycia energii oraz temperatury. Użytkownicy mogą zdefiniować, które informacje są wymagane, a aplikacja automatycznie wyliczy kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), jak też ogólną skuteczność urządzeń, co stwarza możliwości wprowadzania ulepszeń. Asset Performance Monitor przygotowuje dane i wyświetla je na czytelnie zorganizowanej planszy. Producenci OEM mogą wykorzystać takie dane do wprowadzania odpowiednio ukierunkowanych ulepszeń oraz oferowania ich klientom wyższego poziomu obsługi.

Otwarta architektura

Urządzenie Edge jest instalowane w zakładzie w celu gromadzenia danych z urządzenia lub linii produkcyjnej. Odbiera dane od kontrolera maszyny poprzez protokół OPC UA i przekazuje je do chmury za pomocą protokołu MQTT. Tak nowatorskie urządzenie automatycznie ustanawia połączenie z chmurą ABB Ability i instaluje niezbędne oprogramowanie. Poprzez zwykłe zalogowanie się nazwą użytkownika i hasłem producent OEM uzyskuje dostęp do Asset Performance Monitor oraz wszystkich oferowanych funkcji.

Platforma ABB Ability

Aplikacja chmurowa B&R działa na bazie oprogramowania ABB Ability. Bezpieczeństwo i integralność danych są zagwarantowane przez najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa i protokoły przesyłu danych. Infrastruktura Microsoft Azure zapewnia niezawodny dostęp do usług ABB Ability na całym świecie, które obejmują wszystkie niezbędne elementy przyszłych aplikacji, w tym sztuczną inteligencję i uczenie się maszyn.