Apator rozszerza grupę kapitałową

Apator będzie większościowym udziałowcem Rectora, zielonogórskiej firmy informatycznej. To część strategii, która zakłada, że Grupa Apator w ciągu pięciu lat zostanie liderem Europy Środkowo-Wschodniej w segmencie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej. Rector jest producentem oprogramowania dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych. Specjalizuje się w produkcji, dostawie i wdrażaniu rozwiązań informatycznych, służących do ewidencji (paszportyzacji) i zarządzania dystrybucyjnymi sieciami branżowymi. Firma kieruje ofertę do dostawców mediów (energetyka, gazownictwo, przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz energetyki cieplnej), a także do firm telekomunikacyjnych, ratowniczych i administracji samorządowej. Zielonogórska spółka wejdzie w skład Grupy Apator w styczniu 2008 roku.

W ciągu najbliższych trzech lat Apator ma stawiać na intensywny wzrost eksportu. Główne cele strategiczne obejmują uzyskanie sprzedaży na poziome 500 mln zł w 2009 r., w tym trzydziestoprocentowego udziału eksportu. Cele mają być realizowane poprzez wzrost obrotów, rozbudowę sieci sprzedaży, przejęcia oraz inwestycje typu green field. Równolegle ze wzrostem sprzedaży prowadzone będą działania ograniczające poziom kosztów. Chodzi tutaj między innymi o wdrażanie zmian konstrukcyjnych i technologicznych, zapewniających obniżanie technicznego kosztu wytworzenia produktów czy dalsze zwiększanie zakupów od dalekowschodnich dostawców.

W 2006 r. Grupa Apator uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 292,5 mln zł oraz wypracowała zysk netto w kwocie 37,7 mln zł. Prognoza wyników finansowych w tym zakresie została zrealizowana.

Źródło: Apator