Aktualizacje i nowe platformy IIoT

Firma Kepware wypuściła na rynek przemysłową platformę przyłączeniową KEPServerEX w wersji 6.3, wyposażoną m.in. w sterownik Keyence KV Ethernet. Z kolei Schneider Electric jesienią zeszłego roku wprowadził do oferty platformę oprogramowania przemysłowego EcoStruxure.

Wśród głównych ulepszeń wprowadzonych w wersji 6.3 platformy KEPServerEX znalazły się:

Poprawiona funkcja CRUD do konfiguracji API. Użytkownicy konfiguracji API mogą teraz zdalnie uruchamiać zapis projektu dla każdej instancji serwera KEPServerEX, tworzyć obiekt z hierarchią podrzędną w pojedynczej transakcji oraz tworzyć wiele obiektów w pojedynczej transakcji. Użytkownicy konfiguracji API mogą teraz wprowadzać zmiany masowe do konfiguracji i uruchamiać ATG, co pozwala na dokonanie szybszych zmian w większych projektach. KEPSer-verEX 6.3 pozwala na mniejszą interakcję użytkownika z lokalną konfiguracją i łatwiejsze zapisanie wspólnego kodu dla obiektów w projektach niepowiązanych.

Opcja synchronizacji czasowej dla sterowników z funkcjami EFM. Użytkownicy mogą teraz ustawić wspólną wartość progową dla synchronizacji czasowej dla dowolnego sterownika z funkcjami EFM, aby mieć pewność, że synchronizacja wystąpi wyłącznie po przekroczeniu określonego limitu odchylenia. OnPoll – nowa metoda synchronizacji czasowej występująca w wersji 6.3 – również pozwala użytkownikowi na skonfigurowanie wystąpienia synchronizacji czasowej wyłącznie po odpytaniu EFM. Zmniejsza to ruch sieciowy i daje użytkownikowi większą kontrolę nad synchronizacją czasową.

Zdalne wgrywanie projektu. Korzystając z istniejącego zabezpieczenia interfejsu klienta natywnego ThingWorx w KEPServerEX, użytkownik może teraz importować projekt KEPServerEX z lokalnego magazynu plików i umieścić go w dowolnej instancji serwera KEPServerEX. Użytkownik może również z łatwością dostosowywać ustawienia sieciowe oraz zdalnie wdrażać projekty KEPServerEX, jednocześnie zarządzając wszystkimi pozostałymi instancjami maszyny z jednego interfejsu platformy ThingWorx.

Z kolei jesienią 2017 roku miała miejsce światowa premiera platformy oprogramowania przemysłowego EcoStruxure firmy Schneider Electric – zintegrowanego, modułowego pakietu oprogramowania, oferującego funkcje przeznaczone dla celów eksploatacyjnych i gospodarczych na rynku przemysłu i infrastruktury. Według firmy Schneider platforma to „sprawdzone rozwiązanie z zakresu inżynierii, planowania i operacji, utrzymania ruchu oraz kontroli i zarządzania informacjami”.

Przy ponad dwóch milionach licencji na oprogramowanie, zakupionych przez ponad 100 tysięcy lokalizacji na całym świecie, przetwarzających ponad 10 bilionów transakcji dziennie, obejmujących ponad 20 miliardów parametrów eksploatacyjnych, platforma pracuje w skali, która jest w stanie obsłużyć złożone i krytyczne operacje przemysłowe. EcoStruxure jest platformą niezależną od lokalnych systemów i platform sprzętowych, którą można wdrożyć w sposób skalowany i modułowy.

Platforma oferuje szeroką gamę opcji komercyjnych (subscription, SaaS, perpetual) oraz elastyczne możliwości implementacji (lokalnie lub w chmurze). Dzięki temu możliwe jest obniżenie całkowitego kosztu utrzymania (TCO) przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności, bezpieczeństwa danych oraz wymogów eksploatacyjnych.

Wielodziedzinowa funkcjonalność platformy oprogramowania przemysłowego umożliwia doskonalenie biznesu: obsługuje inżynierię, eksploatację, zarządzanie utrzymaniem ruchu oraz komunikację z ludźmi. Moduły związane z zarządzaniem informacjami, wiedzą o procesie biznesowym oraz z podejmowaniem decyzji dostępne są na całej platformie i przeznaczone do rozwiązywania problemów przemysłu. Tym samym pozwalają firmom na ulepszanie swoich kompetencji, dokumentowanie działalności operacyjnej oraz rozbudowywanie siły roboczej kolejnej generacji.