Aerospace & Defense Meetings w Warszawie

  11 maja w hali Expo XXI odbyła się konferencja Aerospace & Defense Meetings Warsaw 2015, w której uczestniczyli przedstawiciele sektora lotniczego oraz przemysłu obronnego.
  Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat potencjału, innowacji i rozwoju obu przemysłów, techniki i  handlu, które w ostatnim czasie przeżyły prawdziwą ewolucję.
  Sektor lotniczy jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju polskiej gospodarki. Polacy dążą do zwiększenia wartości nie tylko w montażu, ale również w zakresie projektowania, inżynierii, rozwoju i badań – powiedział podczas spotkania Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ Marek Szostak.
  W spotkaniu uczestniczyła również wiceprezes zarządu PAIiIZ Anna Polak – Kocińska  która rozmawiała  z  firmami z sektora lotniczego m.in. Avio, Airbus Group Polska oraz Harmonic Drive AG na temat ich obecności w Polsce. Pani prezes spotkała się również z przedstawicielami SSE biorącymi udział w forum
  Potencjał polskiego lotnictwa opiera się na 80-letniej tradycji sektora. Na wyjątkowość Polski wpływa ciągłe inwestowanie w system szkolnictwa, które podejmuje wyzwania rozwoju technicznego we wszystkich dziedzinach lotnictwa. Pozwala to na pogłębienie wciąż rozwijającej się współpracy uczelni z przedsiębiorcami – realnymi wyznacznikami potrzeb rynku.
   
  Do 2020 roku firmy będą korzystać z 8,61 mld euro unijnych funduszy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poświęconego zwiększaniu konkurencyjności i innowacji. Zwiększy to znacznie rozwój sektora B + R, wpłynie na udział Polski w międzynarodowych projektach oraz na rozbudowę branżowych klastrów.

  Źródło: PAIiIZ