Absolutne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów o dużej sprawności

Systemy sprzężenia zwrotnego serii BML firmy Balluff, zapewniające niezawodny, precyzyjny i szybki pomiar położenia bezwzględnego i kąta nadają się idealnie do bezpośredniej integracji w napędach i systemach pozycjonowania. Te nowe systemy pomiarowe z kodowaniem magnetycznym i technologią pomiaru kąta Permagnet uzupełniają lukę w segmencie kompaktowych, całkujących systemów pomiaru bezwzględnego, produkowanych w postaci modułów o stopniu ochrony IP 67 do montażu zewnętrznego. Dostępne w postaci zestawów gotowych do pełnej integracji, obecnie mogą być stosowane również w aplikacjach rotacyjnych. Przy użyciu tych systemów formaty, skoki i położenia końcowe osi mogą być regulowane automatycznie, szybko i niezawodnie.
Nowy dysk enkodera absolutnego może być łatwo integrowany w silnikach i siłownikach jako precyzyjny element układu absolutnego sprzężenia zwrotnego. Stanowi alternatywę dla konwencjonalnych systemów magnetycznych i optycznych wykorzystywanych do precyzyjnej kontroli silników i napędów. Warto zwrócić uwagę na jego małe gabaryty w rozwiązaniach pomiarowych dla aplikacji rotacyjnych; zajmuje on w zależności do projektu długość od 12 do 20 mm i średnicę 30 mm.

Kluczowym elementem całego procesu skanowania magnetycznego i generacji sygnału jest zintegrowany chip. Wyniki pomiaru położenia są generowane w czasie rzeczywistym i udostępniane w formacie bezwzględnym za pośrednictwem interfejsów typowo wykorzystywanych w inżynierii napędów, SSI lub dwukierunkowego BiSS C. Dostępny jest tu również inkrementalny sygnał analogowy SIN/COS oraz sygnał ABZ.

Całkowitą nowością jest zestaw ewaluacyjny dostarczany przez firmę Balluff. Obejmuje on absolutny system pomiaru kąta Permagnet dużej dokładności z magnetyzacją poprzeczną. Podobnie, jak system enkodera zapewnia on różne warianty interfejsów szeregowych (absolutnych) i inkrementalnych, umożliwiających podłączenie wielu różnych systemów z zamkniętą pętlą. Jest łatwy w zastosowaniu. Po jego adaptacji w napędzie, użytkownik może uruchomić niezbędne testy systemowe prowadzące do uzyskania optymalnych parametrów, wykorzystując do tego adapter BiSS-USB i dostarczone oprogramowanie ewaluacyjne.
www.balluff.pl