ABB przejmuje B&R w celu stworzenia unikalnego, kompleksowego portfolio dla klientów

  ABB ogłosiła przejęcie B&R, największego na świecie niezależnego dostawcy specjalizującego się w rozwiązaniach produktowych i oprogramowania opartych o nową architekturę dla sektora automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych. Spółka B&R – założona w roku 1979 przez Erwina Berneckera i Josefa Rainera – ma swoją siedzibę w austriackim Eggelsbergu. Zatrudnia ponad 3 tys. osób, w tym ok. tysiąca pracowników w obszarze badań i rozwoju oraz inżynierów aplikacji. Firma działa w 70 krajach, a jej sprzedaż w latach 2015–2016 przekroczyła 600 mln dolarów na rynku automatyzacji maszyn i linii produkcyjnych wartym 20 mld dolarów. Efektem połączenia będzie najlepsza na rynku, kompleksowa oferta dla klientów z branży automatyki przemysłowej. Oferta ta zintegruje innowacyjne produkty, oprogramowanie i rozwiązania z zakresu nowoczesnej automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych, w których specjalizuje się B&R, z wiodącą globalną ofertą ABB w zakresie robotyki, automatyzacji procesów, cyfryzacji i elektryfikacji.


  Dzięki przejęciu ABB ugruntuje swoją wiodącą pozycję w obszarze automatyki przemysłowej, mogąc wykorzystać szanse rozwojowe, które daje czwarta rewolucja przemysłowa. Ponadto ABB poszerza swoją ofertę cyfrową poprzez połączenie najlepszego w branży portfolio rozwiązań cyfrowych – ABB Ability – z oferującymi wiele możliwości platformami aplikacji i oprogramowania spółki B&R, jej obszerną bazą zainstalowaną, bazą klientów oraz projektowanymi na zamówienie rozwiązaniami automatyki.
  – B&R jest perełką w świecie automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych, a możliwość połączenia obu firm to okazja, która się nie powtórzy. To przełom dla ABB, ponieważ B&R uzupełni od dawna istniejącą lukę w ofercie ABB z zakresu automatyki. Staniemy się jedynym dostawcą rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej oferującym klientom pełne spektrum technologii i oprogramowania dla pomiarów, sterowania, napędzania, robotyki, cyfryzacji i elektryfikacji — mówi Ulrich Spiesshofer, prezes zarządu Grupy ABB. – To przejęcie doskonale wpisuje się w naszą strategię Next Level. Dzięki naszej wyjątkowej ofercie cyfrowej, a także zainstalowanej bazie obejmującej ponad 70 mln urządzeń połączonych z siecią, 70 tys. systemów sterowania, a obecnie również ponad 3 mln zautomatyzowanych maszyn i 27 tys. instalacji fabrycznych na świecie, oferujemy naszej połączonej globalnej bazie klientów olbrzymie możliwości, jakie daje czwarta rewolucja przemysłowa.
  – Połączenie obu firm stanowi świetną szansę dla B&R, jej klientów i pracowników. Jesteśmy przekonani, że dzięki ABB napiszemy kolejny rozdział w historii naszego rozwoju. Światowy zasięg ABB, cyfrowa oferta spółki oraz komplementarne portfolio pozwolą nam rozwijać się i tworzyć innowacyjne rozwiązania w jeszcze szybszym tempie — twierdzi Josef Rainer, współzałożyciel B&R.
  – To wyraźny sygnał dla naszych pracowników, ponieważ jednostka B&R w Eggelsbergu stanie się światowym centrum ABB ds. automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych — mówi Erwin Bernecker, współzałożyciel B&R. – Dla mnie najważniejsze jest to, że obie firmy i ich pracownicy tak dobrze do siebie pasują oraz fakt, że nasza historyczna siedziba odegra tak ważną rolę.
  Mocne strony, które się uzupełniają
  Dzięki przejęciu, ABB poszerzy swoją ofertę w zakresie automatyki przemysłowej, włączając do niej innowacyjne produkty w obszarze PLC, komputerów przemysłowych i serwonapędów firmy B&R, a także oprogramowanie i pakiety rozwiązań firmy. ABB oferować będzie klientom wyjątkowo kompleksowe portfolio rozwiązań w dziedzinie automatyki, oparte na otwartej architekturze.
  B&R z powodzeniem rozwijała się przez ostatnie dwie dekady, osiągając współczynnik CAGR na poziomie 11 proc. Od 2000 roku obroty firmy wzrosły niemal pięciokrotnie, przekraczając poziom 600 mln dolarów w latach 2015–2016. B&R posiada rozrastającą się globalną bazę klientów, obejmującą ponad 4 tys. producentów maszyn, udokumentowane doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i rozwiązań dla automatyki oraz niezrównaną wiedzę specjalistyczną w zakresie aplikacji dla klientów z segmentu automatyzacji maszyn i linii produkcyjnych. 
  Oferty obu firm uzupełniają się. ABB jest czołowym dostawcą rozwiązań dla klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury. B&R to czołowy dostawca rozwiązań w zakresie automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych w takich branżach, jak produkcja tworzyw sztucznych, opakowań oraz żywności i napojów. Przywiązanie obu firm do idei otwartej architektury przekłada się na większy wybór dla klientów oraz elastyczność ułatwiającą łączność w tych sektorach, które są w coraz większym stopniu pod wpływem cyfryzacji.
  Znaczące inwestycje w innowacje
  Innowacyjność jest kluczowa dla obu firm. B&R inwestuje ponad 10 proc. wartości sprzedaży w badania i rozwój, zatrudniając ponad 1000 pracowników w obszarze R&D oraz inżynierów aplikacji. ABB wydaje rocznie 1,5 mld dolarów na badania i rozwój, zatrudniając ok. 30 tys. technologów i inżynierów specjalistów. ABB i B&R będą nadal inwestować znaczące środki w prace badawczo-rozwojowe. 
  Automatyzacja maszyn i zakładów produkcyjnych to kluczowy czynnik napędzający czwartą rewolucję przemysłową i rozwój internetu rzeczy. ABB zamierza utrzymać sprawdzony model biznesowy B&R oparty na rozwiązaniach i czerpać z pogłębionej wiedzy specjalistycznej B&R, by opracowywać kolejne usługi oparte na oprogramowaniu oraz kompleksowe rozwiązania z zakresu cyfryzacji. ABB Ability – wiodąca w branży oferta cyfrowa ABB – będzie teraz korzystać z rozbudowanej bazy zainstalowanej, rozległego know-how w zakresie aplikacji i rozwiązań, a także wiedzy specjalistycznej dotyczącej oprogramowania symulacyjnego i zaawansowanych narzędzi inżynierskich B&R. 
  Sprawdzone podejście do integracji
  W momencie sfinalizowania transakcji B&R stanie się częścią Dywizji Automatyki Przemysłowej ABB jako nowa globalna jednostka biznesowa – Machine & Factory Automation – którą pokieruje obecny dyrektor zarządzający Hans Wimmer. Obie firmy uważają, że kadra zarządzająca oraz pracownicy B&R wspólnie ze swoimi odpowiednikami po stronie ABB odegrają kluczową rolę w przyszłym rozwoju i integracji biznesu. Współzałożyciele B&R – Erwin Bernecker i Josef Rainer – będą na etapie integracji pełnić funkcje doradcze, aby zagwarantować ciągłości działania.
  Proces integracji skupi się na rozwoju i będzie przebiegać czerpiąc najlepsze rozwiązania z obu łączących się firm. ABB będzie stopniowo uzupełniać ofertę nowej jednostki biznesowej o swoją działalność w zakresie sterowników PLC i serwonapędów. Jednocześnie ABB angażuje się w dalszy rozwój B&R, podkreślając znaczenie średnioterminowego planu sprzedażowego, który zakłada przekroczenie poziomu 1 mld USD. 
  ABB jest gotowa w dalszym ciągu inwestować w rozwój obszarów działalności operacyjnej B&R oraz polega na sprawdzonym modelu biznesowym i marce B&R. Siedziba B&R w Eggelsbergu stanie się globalnym centrum ABB ds. automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych.
  Austria jako centrum technologiczne i biznesowe
  Dzięki przejęciu B&R firma ABB staje się największym graczem na austriackim rynku automatyki przemysłowej. ABB prowadzi działalność w Austrii od ponad 100 lat. Ponieważ B&R i jej siedziba staną się częścią ABB, dla której przewidziano ważną rolę w przyszłości, korzyści odniesie austriacka gospodarka, a w szczególności Górna Austria. Planowane rozszerzenie działalności produkcyjnej oraz badawczo-rozwojowej w Eggelsbergu i Gilgenbergu wpłynie pozytywnie na austriacki rynek zaawansowanych technologii.
  Informacje finansowe dotyczące transakcji. 
  Wartość firmy odpowiada wycenie podobnych firm. Strony postanowiły nie ujawniać ceny zakupu. ABB sfinansuje przejęcie gotówką. Szacuje się, że transakcja spowoduje wzrost zysku na akcję w ciągu pierwszego roku, a także przyniesie ona znaczące korzyści (wynikające z synergii) w wysokości około 8 proc. obrotów B&R w czwartym roku. Transakcja, która jest obecnie przedmiotem standardowych działań organów regulacyjnych, powinna zostać sfinalizowana latem 2017 roku.

  • Przejęcie spółki B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH) uzupełni lukę w ofercie ABB dla automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych
  • Stworzenie unikalnego, kompleksowego portfolio w zakresie automatyki dla klientów z całego świata
  • B&R to uznany, innowacyjny lider w dziedzinie Programowalnych Sterowników Logicznych (PLC), komputerów przemysłowych (IPC) oraz automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych z zastosowaniem serwonapędów
  • W ciągu ostatnich dwóch dekad B&R notowała współczynnik CAGR na poziomie 11 proc., a roczny poziom sprzedaży przekroczył 600 mln USD na bardzo atrakcyjnym, wartym 20 mld USD, rynku automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych
  • Oprogramowanie i rozwiązania w zakresie Internetu rzeczy (IoT) stworzone przez B&R wzbogacą cyfrową ofertę ABB – ABB Ability™
  • Zaangażowanie w strategię rozwoju B&R; średnioterminowe plany dotyczące poziomu sprzedaży: powyżej 1 mld USD
  • Ciągłość zarządzania B&R – założyciele pomogą w procesie integracji jako doradcy
  • Siedziba B&R w austriackim Eggelsbergu stanie się globalnym centrum automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych ABB
  • Transakcja realizowana gotówką; wzrost zysku na akcję (EPS) w pierwszym roku; finalizacja przewidywana na lato 2017 r.
  • Niejawna cena zakupu; wycena odpowiada wycenie podobnych firm.

  Źródło: ABB