ABB i MIT na rzecz ?czystej? energii

    Instytut Technologiczny w Massachusetts (MIT) oraz przedstawiciele ABB ogłosili rozpoczęcie wspólnych działań i projektów, które mają na celu pozyskiwanie tzw. czystej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Specjaliści mają też wspólnie pracować nad poprawą efektywności wykorzystania energii produkowanej w ekologiczny sposób. W ten sposób ABB oficjalnie włączyła się działanie Inicjatywy Energetycznej MIT i zdecydowała na wsparcie prowadzonych przez instytut badań dotyczących nanocieczy, energoelektroniki, inteligentnych robotów i zagadnień wykorzystania ciepła generowanego przez pracujące urządzenia. Jako stały członek Inicjatywy Energetycznej koncern będzie miał również własnego przedstawiciela w jej zarządzie. Tym samym będzie mógł decydować o kierunkach działań badawczych i rozwojowych.

    ? Współpraca naszego zespołu z ABB stwarza duże możliwości opracowywania i wdrażania nowych technologicznych rozwiązań, tak by sprostać coraz to nowym wyzwaniom światowego rynku energetycznego ? mówi prof. Ernest Moniz, kierownik zespołu naukowego Inicjatywy Energetycznej MIT. ? Paleta produktów i nowoczesnych rozwiązań systemowych znajdujących się w ofercie naszego partnera stanowi olbrzymi potencjał dla nowych działań badawczych w wielu dziedzinach.

    Ernest Moniz podkreśla, że szczególnie cieszą go deklaracje przedstawicieli ABB co do trwałego zaangażowania koncernu na rzecz poprawy wydajności energetycznej urządzeń i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. ABB wydaje rocznie 1,1 miliarda USD na wsparcie działań badawczo-rozwojowych dotyczących podniesienia wydajności energetycznej urządzeń elektrycznych. Kwota ta stanowi niemal połowę ogólnych, rocznych wydatków firmy przeznaczonych na badania i rozwój. Dodatkowo w ciągu najbliższych pięciu lat ABB ma przeznaczyć ponad 5 milionów USD na wsparcie stypendialne absolwentów MIT.

    ? W ramach planowanej współpracy ABB zadeklarowało wsparcie finansowe dla 10 absolwentów naszego instytutu ? cieszy się prof. Robert Armstrong, zastępca kierownika zespołu naukowego Inicjatywy Energetycznej. ? Pieniądze te pozwolą nam na wykształcenie i wypromowanie grup młodych naukowców, którzy będą w stanie sprostać nowym wyzwaniomrynku energetycznego w kolejnych dekadach.

    Inicjatywa Energetyczna działająca przy Instytucie Technologicznym w Massachusetts to zespół stworzony w celu przystosowania nowych technologii do zmieniającego się globalnego rynku energetycznego.