ABB dostarczy elementy mostu energetycznego Polska-Litwa

  ABB dostarczy produkty wysokiego napięcia do modernizacji stacji elektroenergetycznej Ostrołęka – inwestycji niezbędnej dla budowy korytarza Polska – Litwa.

  Linia elektroenergetyczna Narew – Ostrołęka jest jedną z kilku, jakie powstaną w celu połączenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z systemem przesyłowym Litwy. Jednak aby linia funkcjonowała prawidłowo, konieczna jest modernizacja stacji elektroenergetycznej Ostrołęka. Przeprowadzi ją konsorcjum firm ELTEL Networks Rzeszów i ELTEL Networks Olsztyn wykorzystując produkty wysokiego napięcia ABB.

  W ramach modernizacji stacji ABB dostarczy m.in. wnętrzowe rozdzielnice wysokiego napięcia izolowane gazem SF6 typu GIS, które zwiększą niezawodność i wydłużą żywotność całej instalacji. Zamówienie warte kilkadziesiąt milionów złotych jest największym w historii biznesu wysokich napięć ABB w Polsce.

  Stacja 220/110 kV Ostrołęka zostanie rozbudowana o rozdzielnię 400 kV z wnętrzową rozdzielnicą w izolacji SF6 w typowym dla tego poziomu napięć układzie półtora wyłącznikowym. Modernizacja części 220/110kV polegać będzie na budowie nowej rozdzielni napowietrznej 220kV z zastosowaniem aparatury tradycyjnej ABB takiej jak wyłączniki LTB, przekładniki TG, czy ograniczniki przepięć PEXLIM oraz budowie nowej wnętrzowej rozdzielni 110 kV wyposażonej w dwusystemową, sekcjonowaną rozdzielnicę GIS ELK – 04.

  Dwutorowa linia napowietrzna o długości około 118 km ma stanowić kluczowy element przyszłego połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, którego głównym inwestorem jest krajowy operator systemu przesyłowego – PSE.

  ABB wniesie swój wkład w projektowanie rozdzielni 110 i 400kV, jak również będzie odpowiedzialna za montaż, dostawę i uruchomienie rozdzielnic GIS 110 kV i 400 kV. Technologia GIS pozwala na zmniejszenie przestrzeni niezbędnej do montażu rozdzielnicy o ponad 70 procent w porównaniu do rozdzielnicy izolowanej powietrzem AIS.

  – Dla ABB jest to pierwsza dostawa na potrzeby inwestycji PSE za pośrednictwem firmy wykonawczej. Wpisuje się to w naszą strategię rozwoju sprzedaży urządzeń typu GIS jako produktu dedykowanego nie tylko dla kompletnych stacji "pod klucz", których wykonawstwo oferuje Dywizja Systemy Energetyki ABB, ale i dla sprzedaży tego typu urządzeń firmom wykonawczym – mówi Eligiusz Hasiak, dyrektor marketingu i sprzedaży w Lokalnej Jednostce Biznesu ABB Produkty Energetyki WN.

  W minionym roku ABB w Polsce zdobyła również wielomilionowe zamówienie na dostawę siedmiu autotransformatorów mocy dla PSE na potrzeby modernizowanych i budowanych linii. Urządzenia zostaną zainstalowane na stacjach Ostrołęka, Ołtarzew, Siedlce-Ujrzanów i Ełk. Rozwiązania ABB odegrają więc istotną rolę w poprawnym funkcjonowaniu połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa.