ABB Air Gap Inspector

ABB Air Gap Inspector to nowatorska usługa pozwalająca na wizualną inspekcję stanu wnętrza silnika lub generatora w miejscu jego zainstalowania. Jedną z najważniejszych zalet metody jest brak konieczności demontażu wirnika maszyny do przeprowadzenia inspekcji. Pozwala to na zastosowanie metody w przypadku, gdy demontaż wirnika nie jest planowany, lub ze względów technicznych nie jest możliwy.

Inspekcja dokonywana jest przy użyciu zaawansowanego zrobotyzowanego modułu, który porusza się wewnątrz szczeliny powietrznej maszyny dostarczając obrazu stanu powierzchni wirnika i stojana, uzwojeń, klinów, zębów stojana, kanałów powietrznych i elementów zakończeń uzwojeń.

W przeciwieństwie do standardowych kamer, których użycie ograniczone jest do turbo- i hydrogeneratorów o bardzo dużej szczelinie powietrznej, robot inspekcyjny ABB, poruszający się przy użyciu rolek magnetycznych może być użyty w każdym silniku i generatorze synchronicznym o szczelinie powietrznej od 10mm wzwyż.

Zrobotyzowany moduł jest wyposażony w pięć kamer: trzy z przodu, jedną z tyłu i jedną na spodzie. Ogniskowe kamer są regulowane w celu dostosowania do różnych typów maszyn. Kamery zlokalizowane z przodu robota mogą zostać skierowane na boki pod różnym kątem w celu uzyskania najlepszego widoku takich obiektów, jak zęby stojana, kanały powietrzne, itp. Obraz o wysokiej rozdzielczości jest przesyłany przewodem do wyświetlaczy i rejestrowany na potrzeby późniejszej analizy.

Użycie rozwiązania ABB Air Gap Inspector do przeprowadzenia oceny stanu stojana i wirnika niesie za sobą szereg korzyści w porównaniu do tradycyjnych metod inspekcyjnych, które wiążą się ze znacznie szerszym zakresem wymaganych prac:

  • Skrócenie czasu inspekcji – inspekcja przeprowadzana jest w miejscu zainstalowania nie jest wymagany demontaż silnika i jego transport do warsztatu, nie ma konieczności demontażu wirnika maszyny.
  • Ograniczenie ryzyka przypadkowego uszkodzenia maszyny podczas jej montażu i demontażu.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa personelu serwisującego maszynę poprzez ograniczenie zakresu niezbędnych do wykonania prac.
  • Wczesne wykrycie potencjalnych problemów, ograniczenie ryzyka awarii i nieplanowanego przestoju, ograniczenie ryzyka ponoszenia kosztów utraconej produkcji.
  • Zwiększenie dostępności maszyny – nie są potrzebne długie postoje na przeprowadzenie zaawansowanej diagnostyki silnika lub generatora.
  • Możliwość częstszego przeprowadzenia dokładnej inspekcji – zawsze, kiedy tylko w silniku lub generatorze demontowane są tarcze łożyskowe.
  • Redukcja nakładów serwisowych – zarówno ze względu na czas jak i zakres przeprowadzanych robót.
  • Zwiększenie dostępności służb utrzymania ruchu – mniej czasochłonna metoda ABB dostarcza równie szerokiej wiedzy o stanie maszyny, co bardziej czasochłonne działania tradycyjne.
  • Wraz z analizą ABB LEAP (Life Expectancy Analisys Program) Air Gap Inspector pozwala na dostarczenie kompleksowych danych o stanie maszyny, stanowiących podstawę do planowania przyszłych działań serwisowych.