AB-MICRO – iFIX 3.5 PL – polska wersja najnowszego systemu wizualizacji SCADA firmy GE Fanuc

AB-MICRO

iFIX 3.5 PL – polska wersja najnowszego systemu wizualizacji SCADA firmy GE Fanuc

Najnowszy system SCADA połączonych firm GE Fanuc i Intellution – iFIX 3.5, należący do grupy rozwiązań Plant Intelligence w całkowicie polskiej wersji językowej! Użytkownicy oprogramowania iFIX 3.5 PL mogą w pełni wykorzystywać:

 • polskie środowisko projektowe (Developer)
 • polskie środowisko operatorskie (Runtime)
 • polski system pomocy kontekstowej
 • polską dokumentację elektroniczną
 • polski instalator 

Istotne cechy oprogramowania iFIX 3.5 PL:

 • Architektura obiektowa (komponentowa) zgodna z COM/DCOM.
 • Wbudowany i w pełni zintegrowany ze środowiskiem obiektowym standardowy język Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).
 • Funkcjonalność Serwera OPC i Klienta OPC na trzech poziomach (również sieciowo poprzez DCOM).
 • Rzeczywista architektura klient/serwer, dzięki której każdy, nawet najmniejszy serwer SCADA oprócz lokalnych wejść/wyjść ma dostęp do nieograniczonej liczby wejść/wyjść przez sieć, zarówno dla potrzeb monitorowania, jak i sterowania.
 • Zaawansowany system ochrony dostępu.
 • Obsługa podpisów elektronicznych i rejestracja dziennika produkcji (Audit trail) zgodnie z wymaganiami przepisówFDA 21 CFR Part 11.
 • Wbudowane narzędzia do graficznej prezentacji i analizy informacji z relacyjnych baz danych.
 • Konfigurowane harmonogramy akcji wyzwalanych czasowo i zdarzeniowo.
 • Narzędzia zwiększające efektywność projektowania i użytkowania aplikacji: Administrator projektów, Walidator aplikacji, Menedżer profili użytkowników, Kreator tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
www.abmicro.pl