10 najważniejszych zagadnień Control Engineering na rok 2018

Oto najważniejsze tematy na rok 2018 z zakresu automatyki, pomiarów i sterowania na naszym portalu.

1. Sterowniki: 
sterowanie automatyką zakładową, systemy sterowania technologicznego, rozwiązania typu ?edge computing?, sterowniki wbudowane, sterowniki ruchu i sterowniki robotyki (oraz projekty robotyki), które rozwijają się w szybkim tempie.
2. Badania rynku zawodowego i wynagrodzeń: analiza porównawcza; pozwala na określenie kolejnych kroków i etapów rozwoju rynku oraz udzielenie wskazówek jak optymalnie wykorzystać obserwowane trendy rozwojowe.
3. Zaawansowane opcje sterowania wykorzystujące regulatory proporcjonalno – całkująco – różniczkująco- całkujące (PID): gromadzące, analizujące i integrujące dane wejściowe z zaawansowanych czujników, w celu zoptymalizowania układów pracujących w zamkniętej pętli sterowania i uzyskania większej efektywności układów otwartej pętli sterowania.
4. Komunikacja: zaawansowany Ethernet przemysłowy i komunikacja bezprzewodowa łączą czujniki, sterowniki i siłowniki pętli sterującej, zapewniając dostęp do wymaganych informacji, w celu podejmowania bardziej trafnych, szybszych i racjonalnych pod względem kosztów decyzji, nie tylko w zakresie automatyki.
5. Przemysłowy Internet Rzeczy  (IIoT)  integracja urządzeń i systemów zapewnia bardziej efektywną współpracę technologii informatycznych (IT) i operacyjnych (OT), zarówno w przestrzeni lokalnej, jak i po podłączeniu do bogatych zbiorów zasobów bazujących na tzw. chmurze obliczeniowej, takich jak sztuczna inteligencja (AI), nauka maszynowa, analiza prognostyczna i ekosystemy drukowania 3D.
6. Cyberbezpieczeństwo:  zaawansowane rozwiązania w dziedzinie inspekcji pakietów i konstrukcja urządzeń zwiększają cyberbezpieczeństwo nawet, jeśli wymaga to większej ilości szkoleń i wyższego poziomu świadomości. Cyberbezpieczeństwo to kwestia zwiększonej odpowiedzialności nas wszystkich.
7. Liderzy inżynierii <40: doroczne wyróżnienie (już 22 lutego) dla nowych talentów, czyli nowa generacja specjalistów tworzących innowacje w branży automatyki, pomiarów i sterowania.
8. Za sprawą kryzysu demograficznego coraz istotniejszą rolę zaczynają odgrywać szkolenia pracowników, idące w parze z bardziej intuicyjnymi interfejsami człowiek-maszyna (HMI) oraz sprzętem i oprogramowaniem dla rzeczywistości rozszerzonej  (AR) następnej generacji.
9. Sprawność energetyczna, w szczególności pomiary i monitorowanie, umożliwiające wykorzystanie różnych typów energii jako  zasobów kontrolowanych dla procesu wytwórczego, połączonych z systemami przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw. Krytyczną rolę odgrywają tu czujniki, silniki, sprawność ruchowa i praca w sieci.
10. Integrator Systemów: wyróżnienie ma na celu wyłonienie najlepszych integratorów systemów w branży automatyki przemysłowej.
Redakcja Control Engineering