Zwycięski marsz Ethernetu

    Sprzedaż urządzeń ethernetowych dla przemysłu będzie rosnąć o 27,5% rocznie ? szacuje ARC Advisory Group. Takie tempo wzrostu ma utrzymać się co najmniej do 2012 roku. Liczbę węzłów Ethernetu na świecie w ubiegłym roku ocenia się na jeden milion. W ciągu najbliższych pięciu lat liczba ta ma być trzykrotnie większa. Jednocześnie postępuje ?schodzenie? Ethernetu do coraz niższych poziomów zarządzania przedsiębiorstwem (do poziomu układów We/Wy). Dzięki temu, że technologia jest tak powszechna poza automatyką, staje się atrakcyjną platformą integrującą przemysł i technologie informatyczne. Te oraz inne czynniki powodują, że staje się coraz bardziej konkurencyjny wobec dedykowanych sieci przemysłowych. Na stronie 48 publikujemy raport dotyczący rozwoju Ethernetu na polskim rynku na tle pozostałych standardów sieciowych dla przemysłu.