Zrobotyzowany rynek miernictwa i kontroli

    Firma programistyczna oraz spółka zajmująca się automatyką łączą swoje technologie i usługi, aby promować rozwój bezkontaktowego, zrobotyzowanego rynku miernictwa i kontroli.
    Spółka Applied Manufacturing Technologies Inc. (AMT, www.appliedmfg.com), dostawca projektów w dziedzinie automatyki, inżynierii oraz usług konsultingowych w zakresie procesów technologicznych, weszła w strategiczny sojusz ze spółką Perceptron Inc. (www. perceptron. com) aby połączyć programowanie robotów AMT, inżynierię oprogramowania oraz możliwość przeprowadzenia symulacji z technologią bezkontaktowego miernictwa, wykonaną przez Perceptron. To posunięcie, jak twierdzi się w obu firmach, ma pomóc użytkownikom polepszyć jakość, skrócić czas wprowadzania produktu na rynek oraz zredukować całkowite koszty produkcji.
    Sojusz czyni AMT jednym z głównych dostawców usług inżynieryjnych dla Perceptron oraz sprawia, że Perceptron staje się głównym dostawcą bezkontaktowych, elastycznych systemów pomiarowych dla AMT. Joseph Campbell, COO spółki ATM, powiedział: ? Nasi klienci zasygnalizowali, że to posunięcie ma decydujące znaczenie dla technologii produkcji oraz że nasze połączone doświadczenie okaże się bezcenne w ulepszaniu ich procesów produkcyjnych.